EXPO, het nieuwe platform voor online tentoonstellingen van KU Leuven Bibliotheken

Schermafbeelding EXPO

KU Leuven Bibliotheken heeft een online tentoonstellingsplatform gelanceerd. EXPO geeft bezoekers toegang tot het fragiele en kostbare erfgoed van KU Leuven Bibliotheken. Op expo.bib.kuleuven.be kan u virtuele tentoonstellingen bezoeken, een galerij van afzonderlijke kostbare werken bewonderen én meer te weten komen over de verschillende projecten rond digitalisering en beeldvorming. 

De virtuele tentoonstellingen plaatsen collectiestukken in dialoog met andere werken, al dan niet als verlengstuk van een fysieke tentoonstelling. De galerij toont bijzondere werken uit de collecties van KU Leuven Bibliotheken. Hierbij gaat het niet alleen om erkende topstukken, maar ook om werken met een bijzonder verhaal. De projectpagina stelt de verschillende initiatieven rond de digitale ontsluiting van collecties voor. Naast digitaliseringsprojecten van de eigen collecties, worden ook verschillende projecten in het kader van onderzoek en beeldvorming gepresenteerd.

EXPO werd gerealiseerd dankzij een nauwe samenwerking tussen verschillende diensten. Curatoren, conservatoren, erfgoedmedewerkers en partners staan in voor de inhoudelijke uitwerking van de tentoonstellingen en de keuze van de stukken die in de kijker worden gezet in de galerij. LIBIS verzorgde de technische implementatie binnen het kader van Heron, de Heritage Online-dienstverlening gebaseerd op het open source online publicatieplatform Omeka. Speciaal voor dit project bracht LIBIS een link tot stand tussen het bibliotheekbeheersysteem Alma en de preservatieomgeving Teneo, zodat er binnen één geïntegreerde omgeving kan worden gewerkt.

De coördinatie van EXPO is in handen van KU Leuven Bibliotheken Digitalisering & Document Delivery. Deze dienst stuurt digitaliseringsprojecten aan en zorgt voor de uitvoering ervan in het Digitaal Labo. Daarnaast biedt ze ondersteuning aan onderzoeksprojecten door middel van speciale beeldvorming en de specifieke expertise die dit met zich meebrengt.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-06-2018
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)