Internationale reisbeurs voor onderzoekers

Kaart van graafschap Vlaanderen door Mercator Gerardus

Met de steun van de Stichting Nottebohm bieden de Erfgoedbibliotheek en Museum Plantin-Moretus een reisbeurs aan om onderzoek naar de geschiedenis van het gedrukte boek in Antwerpen (15e – 18e eeuw) te stimuleren. De “Thierry en Frédéric Nottebohm-beurs” maakt het mogelijk voor wetenschappers om naar Antwerpen te reizen en de collecties van beide instellingen intensief te gebruiken.

 

Antwerpen als historisch drukkerscentrum

In de zestiende eeuw groeide Antwerpen uit tot een centrum van de boekdrukkunst. Van alle boeken die toen in de Nederlanden werden gedrukt, komt meer dan 80% van een Antwerpse pers. De rol van Antwerpen als historisch drukkerscentrum kent ook internationaal veel weerklank. Zo was Christoffel Plantijn ongetwijfeld de grootste en belangrijkste uitgever wereldwijd. Maar ook vele andere drukkers woonden en werkten in Antwerpen, het toenmalige commercieel centrum van Europa.

Samen met het Museum Plantin-Moretus bewaart de Erfgoedbibliotheek een enorme collectie Antwerpse oude drukken, van de vijftiende tot de achtiende eeuw. Om ook buitenlandse onderzoekers de kans te geven deze topcollecties te gebruiken, richtte de Stichting Nottebohm in de schoot van het Dotatiefonds voor boek en letteren een reisbeurs op. Deze beurs zal reis- en verblijfkosten in en naar Antwerpen vergoeden. Geïnteresseerde onderzoekers hebben tot 1 september 2018 de tijd om een aanvraag in te dienen. Voor meer informatie over de beurs en het aanvragen van een krediet kan u terecht op onze Engelstalige website of bij de conservatoren Steven Van Impe en Dirk Imhof.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-06-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)