Nieuw: Afbeeldingen in de STCV

Zoekresultaten van de STCV met afbeeldingen van titelpagina's

Een mooie dataset uitbouwen is één ding. Die gegevens zo toegankelijk mogelijk maken een tweede. Daarom werken we bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voortdurend aan het verbeteren van onze online catalogi. Recent realiseerden we enkele verbeteringen aan de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV), de bibliografie van het oude boek.

Afbeeldingen van titelpagina's in zoekresultaten

STCV is opeens een stuk visueler geworden. We namen al heel lang foto's op van pagina's die relevant waren voor de beschrijvingen in STCV, zoals de titelpagina en de approbatie. Die waren alleen zichtbaar via links in de titelbeschrijvingen.

De eerste afbeelding van een beschrijving wordt vanaf nu getoond bij de zoekresultaten. Dat ziet er niet alleen leuker uit. U kan een boek daardoor ook gemakkelijker herkennen. U ziet de afbeelding ook als u de titelbeschrijving opent.

Groepering van trefwoorden in beschrijvingen

STCV heeft vanaf het prille begin in 2000 drie groepen trefwoorden: onderwerpen, documenttypes en typografie. In 2015 voegde we daar een vierde groep aan toe: parateksten. 

Die groepen kon u al terugvinden in zoekbomen en -filters, maar in de titelbeschrijvingen stonden de trefwoorden in één onoverzichtelijke lijst. Nu staan ze ook daar gegroepeerd, en dat komt de leesbaarheid erg ten goede.

Andere verbeteringen

Sinds de upgrade van de onlinecatalogus in 2016 houden we een lijst bij met aanpassingen en daarin vindt u nog een aantal kleinere recente verbeteringen. De lijst is onderdeel van de STCV Manual, uw vraagbaak bij het beschrijven van het handgedrukte boek.

Ook in de toekomst mag u verbeteringen verwachten. Zo werken we samen met onze technische partner Anet aan het beter vindbaar maken van STCV-gegevens via Google en andere zoekmachines. En aan de publicatie ervan als open data in MARCXML-formaat. 

Onze databanken

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 28-06-2018
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)