Reglement subsidies inhaalbeweging voor digitale collectieregistratie online

Fotosessie in Kazerne Dossin Memoriaal

De Vlaamse minister van Cultuur heeft zich tot doel gesteld om de achterstanden op het vlak van collectieregistratie binnen de cultureel-erfgoedsector weg te werken. Met een nieuw subsidiereglement voor digitale collectieregistratie wil de minister de eerste stappen zetten om hier concreet werk van te maken.

Digitale collectieregistratie als voorwaarde voor een toekomstgericht collectiebeleid

De komende jaren is er een inhaalbeweging nodig voor de inzet van de digitale technologie bij het registreren van de collecties in musea, archieven en erfgoedbibliotheken. Momenteel ontbreken in vele gevallen nog de nodige competenties en een strategie om zo’n inhaalbeweging te realiseren. Via dit reglement wil de minister projecten mogelijk maken die de expertise verhogen en best practices stimuleren.

Minister van Cultuur: “Om analoge culturele content toegankelijk te maken en te houden, moet verder worden ingezet op een digitalisering van die content. Vlaanderen heeft op het vlak van digitalisering nood aan een inhaaloperatie. Zo was in 2017 slechts 24% van de erfgoedcollecties gedigitaliseerd, in sterk wisselende kwaliteit. Bij documentgerichte collecties in archieven en erfgoedbibliotheken is de achterstand nog groter. Ook het ontwikkelen van goede voorbeelden om daarbij open data te gebruiken is dringend. Deze impulssubsidie moet een inhaaloperatie op gang brengen.”

Lancering nieuw subsidiereglement

Dit reglement mikt op het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie en het inzetten van de collectiedata als open data. Het is ook belangrijk dat aanvragers nadenken over de vraag hoe het project past binnen hun organisatie. 

Het reglement voorziet zowel in ‘instapprojecten’ als in ‘verdiepingsprojecten’. Dit moet een diversiteit mogelijk maken in aanvragers én in projecten. Zowel relatief onervaren organisaties als organisaties die al veel expertise in huis hebben, kunnen zo een aanvraag indienen. 

De projecten beginnen vanaf 1 januari 2019 en eindigen uiterlijk 31 december 2020. Binnen deze periode zijn projecten mogelijk van één tot maximaal twee jaar. Aanvragen dienen ten laatste ingediend te worden op 1 oktober 2018 via KIOSK.

Kennis delen en opbouwen via coachingtraject

Begin 2019 starten PACKED, het expertisecentrum voor digitaal erfgoed, en FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed, in samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een coachingtraject. Dit traject zal parallel lopen met de ondersteunde projecten (2019-2020) en er de kwaliteit en de duurzaamheid van versterken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 16-07-2018
  • |
  • Melissa Hodza ()