891.300 euro toegekend aan pilootprojecten waarderen

Afbeelding van muntstukken

Vlaams minister van cultuur Sven Gatz besliste om voor een bedrag van 891.300 euro subsidies toe te kennen aan pilootprojecten voor het waarderen van cultureel erfgoed. 71.000 euro gaat naar het project Wijzer Waarderen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De projectsubsidies werden toegekend op basis van het subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed.

“De ondersteuning van pilootprojecten geeft de mogelijkheid aan cultureel-erfgoedorganisaties om de kennis rond het begeleiden en toepassen van waarderingsmethodieken verder uit te bouwen. Bovendien geldt als voorwaarde dat de kennis gedeeld wordt met de cultureel-erfgoedsector, zodat alle organisaties toegang hebben tot de groeiende expertise rond dit thema” verduidelijkt minister Gatz.

Bekijk een overzichtstabel van de gesubsidieerde pilootprojecten waarderen.

Subsidie voor tweede fase pilootproject van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Dankzij de subsidie van de Vlaamse Overheid kan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de projectgroep verbreden en de waarderingsmethodiek voor erfgoedbibliotheken verfijnen. Ook de vernieuwing van de Collectiewijzer zal eind 2019 afgerond worden. Bedoeling is dat erfgoedbibliotheken hun collectiebeschrijvingen en -profielen via de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken delen om het mogelijk te maken binnen deelgebieden hun collecties te waarderen en onderling te wegen. Het project realiseert de tools (methode, handleiding, infrastructuur) om dit efficiënt te kunnen doen.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het project.

Nieuwe projectaanvragen waarderen mogelijk binnen andere subsidielijn

Na twee jaar wordt het reglement voor pilootprojecten waarderen stopgezet. De kennis over deze materie is na twee subsidierondes duidelijk toegenomen. De terminologie en de waarderingspraktijk raakt stilaan ingeburgerd. De verwachting is dat de opgestarte trajecten worden gecontinueerd in de structurele werking van de cultureelerfgoedorganisaties en aldus als basis dienen voor een duurzaam collectiebeleid. De ondersteuning van nieuwe waarderingstrajecten blijft in de toekomst uiteraard mogelijk. Aandacht voor systematische waardering is immers belangrijk.

Een nieuwe projectaanvraag voor het waarderen van cultureel erfgoed kan binnen de subsidielijn 'projectsubsidies voor cultureelerfgoedwerking' in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. De eerstvolgende indiendatum is 15 oktober 2018.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 23-07-2018
  • |
  • Melissa Hodza ()