Verslag van het tweede internationale CORES-symposium

beeld van een openliggend boek op wit stof en loodlinten erop

Moeten boeken steeds te lezen kunnen zijn? M.a.w. moet een restauratie steeds zo ver gaan dat u de (middeleeuwse) codex kan openslaan en alle bladzijden kan consulteren?  Mag ook al het vuil verwijderd worden, of is er misschien slijtage die ons iets kan vertellen over het gebruik en de context van het boek? Een reiniging kan niet ongedaan worden gemaakt, maar wanneer opteert men nog voor omkeerbare, herbehandelbare of zelfs verwijderbare conservatorische ingrepen? En kan het een duurzaam idee zijn om het budget van de restauratie van één topstuk te spenderen aan de conservering van meerdere (maar laag gewaardeerde) boeken?

Deze en andere dilemma’s waren het onderwerp van het tweede internationale CORES-symposium, dat plaatsvond op 25 mei 2018 in het Rijksarchief te Brugge. Het gekozen thema kon alweer op heel veel bijval rekenen. In totaal namen 74 restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers deel, waarvan een twintigtal uit het buitenland (Nederland, Engeland, Frankrijk en Spanje).

Kon u niet deelnemen? Eve Van Dael schreef een kort verslag op de blog van FARO.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 10-08-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)