Bronnen in context: Unieke Brugse historische bronnen opnieuw digitaal ontsloten

Bronnen in context Liber Trotula

‘Bronnen in context’ (voorheen historische bronnen Brugge) is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van belangrijke Brugse documenten en handschriften. Je kan er de bronnen niet alleen doorbladeren, maar vindt er ook verdiepende artikels, tekstedities en vertalingen, uitleg bij de iconografie, gedetailleerde registers,… 

Je vindt er vijf bronnen uit de collecties van de Openbare Bibliotheek Brugge:

Liber Trotula (15de eeuw)
Een handschrift over vrouwengeneeskunde en hygiëne in de middeleeuwen. De naam ‘Liber Trotula’ verwijst naar Trota, een 12de-eeuwse vrouwelijke arts uit Zuid-Italië.

Métamorphose van Mansion (1484)
De Brugse drukker Colard Mansion realiseerde in 1484 een prachtige wiegendruk met middeleeuwse bewerkingen van de beroemde Metamorfosen van Ovidius. Dit geïllustreerde boek wordt gezien als de ‘schitterendste incunabel gedrukt in de Nederlanden’.

De Stadsbode (1917-1919)
De Stadsbode voor Brugge en omliggende  is een Brugse oorlogskrant. Ze verscheen van 1917 tot 1919 en was de spreekbuis van de Duitse bezetter. Ze verschafte de burger informatie over het leven in de stad. Uitgever was Hendrik De Zeine.

Handschrift De Hooghe (18de eeuw)
Het handschrift De Hooghe is een van de meest geraadpleegde bronnen die in de Openbare Bibliotheek bewaard worden. Het is genoemd naar Ignace-Michel de Hooghe (+ 1715), die omstreeks 1700 deze grafschriftenverzameling aanlegde. Aanvullingen lopen tot het einde van de 18de eeuw. Het is een sleuteldocument voor de studie van lokale geschiedenis en heraldiek.

O wonderlic werc (15de eeuw)
Het perkamenten handschrift uit ca. 1460-1470 bevat literaire devotionele teksten . Twee gedichten komen ook voor in het Gruuthusehandschrift, twee andere gebeden zijn van de Brugse stadsdichter Anthonis de Roovere (ca. 1430-1482). 

Een overzicht van alle 'bronnen in context'.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 16-08-2018
  • |
  • Dieter Tanghe (Openbare Bibliotheek Brugge)