236.500 euro subsidie voor ontsluiting historische kranten en middeleeuwse handschriften

Jonge vrouwen bekijken historische kranten / Jonge vrouw opent groot manuscript

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz kent subsidies van in totaal 236.500 euro toe aan twee projecten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Met dit bedrag kan het netwerk de komende twee jaar aan de slag met het in kaart brengen van het Vlaams bezit aan middeleeuwse handschriften enerzijds en Belgische kranten anderzijds. Het gaat hier om collecties bij zo'n honderd organisaties: erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen en musea, maar ook abdijbibliotheken en lokale erfgoedverenigingen.

Abraham 1800-2020: Nieuw leven voor oud nieuws

Kranten zijn een onmisbare en veelgebruikte bron voor historisch onderzoek. Ze zijn zeldzamer dan de meeste mensen denken en vaak erg kwetsbaar. Abraham, de catalogus van de Belgische kranten in Vlaamse collecties, brengt daarom sinds 2007 de titels van 1830 tot 1950 in kaart, de periode van het slechtstse papier. Inmiddels zijn al 7850 titels in 104 organisaties geregistreerd, in totaal zo'n 17.500 holdings. De databank heeft zijn nut onder andere bewezen bij het digitaliseringsproject Nieuws van de Groote Oorlog.

De cesuur van 1830-1950 strookt niet met de historische relevantie van oudere titels of de grote vraag naar meer recente kranten. Abraham 1800-2020 brengt daarom het volledige bezit sinds 1800 in kaart. Het realiseert bovendien een repertorium van de Belgische pers dat kan dienen als autoritatieve bron voor andere (erfgoed)organisaties. Samen met VIAA wordt een historisch relevant corpus digitaliseerd. Alle metadata en de gedigitaliseerde kranten zullen beschikbaar zijn als open data.

meer over Abraham 1800-2020

Medieval Manuscripts in Flemish Collections: 1000 jaar handschriften in kaart gebracht

Middeleeuwse handschriften zijn pronkstukken in onze erfgoedbibliotheken. Ze zijn historisch zeer waardevol en soms erg attractief, ook vanuit internationaal oogpunt. Vlaanderen speelde in de middeleeuwen dan ook een bijzondere rol in de handschriftproductie, met beroemde centra zoals Brugge, Gent en Brussel.

Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC) zal – naar analogie met initiatieven in onze buurlanden – de meer dan 2.500 handschriften in Vlaamse collecties toegankelijk maken in een gestandaardiseerde online databank. Het project bundelt alle beschikbare literatuur, beschrijft de collecties in situ en vraagt hulp via crowdsourcing. De gegevens worden als open data gedeeld, onder andere door aggregatie naar andere platformen.

meer over MMFC

Inhaalbeweging digitale collectieregistratie

Minister Gatz kent een bedrag van 1.111.000 euro subsidies toe aan projecten voor digitale collectieregistratie bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Zestien projecten werden geselecteerd voor deze projectsubsidies. Organisaties die een subsidie krijgen zijn onder meer het Museum Plantin-Moretus (81.500 voor de ‘digitale reanimatie’ van de 14.000 houtblokken van de ‘Officina Plantiniana’) en het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (40.000 voor het vervolledigen, ontsluiten en digitaliseren van de tijdschriftencollectie).

“De ondersteuning van deze inhaalbeweging geeft de mogelijkheid aan de cultureel-erfgoedsector om gericht achterstanden weg te werken, maar ook om digitale collectiedata in te zetten als open data en om de visievorming rond dit thema bij cultureel-erfgoedorganisaties te versterken. De ondersteunde projecten hebben ook een belangrijke voorbeeldfunctie omwille van de vernieuwende impulsen die rond open data en visievorming op vlak van digitalisering aan bod komen in deze projecten”, verduidelijkt minister Gatz.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-12-2018
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)