Schetsboeken van Pieter II Verbruggen en Utopiakaart van Ortelius toegevoegd op de Topstukkenlijst

Twee bladzijden het uit het schetsboek van Pieter II Verbruggen

In 2018 kochten de Vlaamse overheid en de Koning Boudewijnstichting een aantal uitzonderlijke werken aan: Vlaanderen kocht drie schetsboeken van Pieter II Verbruggen en de Koning Boudewijnstichting bracht de Utopiakaart van Ortelius terug naar België. De werken zijn topstukken én het zijn sleutelwerken die een belangrijke aanvulling vormen bij de collectie van het Museum Plantin-Moretus.

Schetsboeken van Pieter II Verbruggen

In 2018 verwierf de Vlaamse overheid drie schetsboeken van Pieter II Verbruggen, telg van een beroemd beeldhouwersgeslacht. De dateringen, opschriften en schetsen die erin terug te vinden zijn, wijzen erop dat Verbruggen ze gebruikte tijdens zijn verblijf in Rome tussen 1674 en 1677. Deze Romeinse schetsboekjes zijn de enige gekende schetsboeken van een 17de-eeuwse Vlaamse beeldhouwer. Ze dragen een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen en ze vormen een unieke bron voor de verdere studie van het oeuvre van deze meester in relatie tot het werk van tijdgenoten. Het zijn uiterst zeldzame schetsboekjes en ze worden wereldwijd gezien als een curiosum.

'Utopia'-kaart van Abraham Ortelius

De Koning Boudewijnstichting zet eveneens in op de verwerving en bescherming van erfgoed van bijzonder belang. In ruim dertig jaar bouwde het Erfgoedfonds – ook dankzij vele schenkingen – een grote en representatieve collectie op. Deze verwerving van de ‘Utopia’-kaart voldoet in alle opzichten aan de doelstelling van de Stichting om topstukken van het Belgische erfgoed te verwerven, te valoriseren en publiek toegankelijk te houden, met het oog op het bewaren van dit patrimonium voor toekomstige generaties. 

De ‘Utopia’-kaart vormt de visuele weergave die de cartograaf maakte van het boek Utopia van Thomas More.  Voor het ontwerp baseerde Ortelius zich heel getrouw en zeer gedetailleerd op de aanwijzingen in het beroemde boek, voor de helft geschreven toen More in 1515 in Antwerpen verbleef op diplomatieke missie. Hij maakte deze kaart in 1595-1596 en liet ze in twaalf exemplaren drukken. Er is wereldwijd nog slechts één exemplaar bekend, de kaart die nu terugkeert naar het museum.

Praktisch

De schetsboeken van Pieter II Verbruggen kunnen nog op zaterdag 19 en zondag 20 januari ontdekt worden in de nieuwe leeszaal van het museum Plantin-Moretus. Daarover vindt u op de website van het museum meer informatie. De 'Utopia'-kaart van Abraham Ortelius wordt tussen 26 januari en 3 februari tentoongesteld op BRAFA (BRussels Art FAir), maar wordt daarna opgenomen in de permanente presentatie van het Museum Plantin-Moretus.

Meer informatie over de topstukken vindt u op de website van het Museum Plantin-Moretus.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-01-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)