Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit gelanceerd

Blauwe en rode tekst: Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit

Minister Sven Gatz kondigde in september 2017 op het sectormoment ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ aan dat hij de organisaties binnen de brede cultuursector een zelfevaluatietool ter beschikking wil stellen om hun digitale maturiteit te monitoren. Het resultaat werd voorgesteld tijdens het Cultuurforum 2020 op 15 januari 2019 in de Kruitfabriek in Vilvoorde. 

Met behulp van de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit krijgt een culturele organisatie zicht op hoe digitaal matuur ze is. Daarnaast krijgt ze maximaal relevante toelichting, op maat van van de deelsector waartoe ze behoort en kan ze haar resultaat met dat van gelijkaardige organisaties vergelijken. Het gebruik van de tool vergt geen specifieke voorkennis en vraagt ook geen al te grote tijdsinvestering. Concreet kent een culturele organisatie zich een score tussen 0 en 100 toe op 47 stellingen in 5 categorieën (beleid en aansturing; interactie met doelgroepen; aanbod; organisatie en competenties; processen).  

Tussen september 2017 en mei 2018 werkte PACKED vzw op vraag van het departement CJM en op basis van input van een brede vertegenwoordiging uit de cultuursector het concept en de inhoud van de tool uit. Vervolgens ontwikkelde het Gentse bedrijf Corecrew de tool onder begeleiding van PACKED vzw. Organisaties uit het brede culturele veld testten in het najaar van 2018 een eerste versie. Op basis van hun feedback gebeurden nog enkele aanpassingen.

Het departement CJM en PACKED organiseren in de eerste helft van 2019 nog een aantal introductiesessies voor veschillende deelsectoren.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 16-01-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)