Import van culturele goederen: een redelijk compromis

Vlag van Europa

Zeven maanden geleden uitte de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken haar bezorgdheid over een voorstel voor een nieuwe EU-richtlijn inzake de import van culturele goederen. Deze nieuwe EU-richtlijn heeft een nobel doel: het aan banden leggen van de internationale handel in geroofde kunstvoorwerpen en cultuurgoederen, waarmee sinds de oorlog in Irak ook terreur gefinancierd wordt. Het gaat vaak om voorwerpen die uit musea of van archeologische sites geroofd zijn, en die door terroristische organisaties via het internet worden verhandeld. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken vreesde echter dat het voorstel onbedoelde consequenties zou hebben voor de internationale handel in oude boeken en manuscripten. Zo zou het kunnen dat de strenge procedures ervoor zorgden dat Vlaamse oude drukken die buiten de EU te koop worden aangeboden, niet meer ingevoerd konden worden om de collecties van onze erfgoedbibliotheken aan te vullen.

Tijdens de consultatieronde ging de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken aan de slag om EU-parlementariërs en andere belanghebbenden op de hoogte te brengen van deze onbedoelde neveneffecten. We ontvingen positieve reacties zowel van Vlaamse en Belgische volksvertegenwoordigers, alsook van Europese parlementsleden, van internationale erfgoedorganisaties en van koepelverenigingen van het antiquaren. In het Europarlement werden belangrijke amendementen ingediend, waaruit een werkbaar compromis ontstond.

Door de vele reacties op het voorstel, waaronder die van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken, werd de richtlijn aangepast. Het resultaat is een redelijk compromis, namelijk een Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the import of cultural goods – provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations.

De strenge regels voor het invoeren van cultuurgoederen gelden nu enkel voor handschriften en gedrukte boeken die meer dan 18.000 euro waard zijn. Voor zulke kostbare voorwerpen is het niet onredelijk dat er strenge (en dure) procedures worden toegepast, zoals de verplichting om de legale herkomst van het cultuurgoed te documenteren. Bovendien betreft het reglement enkel goederen die niet in de EU werden gecreëerd, wat de bezorgdheid van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken grotendeels wegwerkt. Als netwerk van en voor erfgoedbibliotheken kunnen we hier alleen maar tevreden mee zijn. Het consultatieproces werkt: als sector hebben we de nodige invloed kunnen uitoefenen op de Europese regelgeving.

Lees er meer over in het opiniestuk van Mel Collier en Steven Van Impe in META.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-03-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)