Abraham 2020: Krantencatalogus in een nieuwe jas

Startscherm van de Abraham-catalogus

Sinds vandaag heeft Abraham. Catalogus van Belgische kranten (krantencatalogus.be) een nieuwe interface. Deze upgrade is de eerste realisatie van het project Abraham 2020.

Wat is er nieuw?

De afgelopen jaren deed de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken al heel wat functionele verbeteringen aan de Abraham-catalogus. Nu is dus ook de look aangepakt. De nieuwe grafische schil is gebaseerd op de STCV-catalogus (stcv.be), die in 2016 werd vernieuwd. Op basis van de ervaringen en feedback van de afgelopen jaren brachten we nog heel wat verbeteringen aan. Die zullen dit jaar ook terugvloeien naar de STCV-catalogus.

De typografie en de paginalay-out zijn grondig herzien met het oog op een betere leesbaarheid en bruikbaarheid. Er zijn nieuwe menu's die het mogelijk maken om vlot de belangrijkste (zoek)mogelijkheden van de database te gebruiken of achtergrondinformatie op te vragen. De terminologie van knoppen, menu's, labels en opties is geactualiseerd en begrijpelijker gemaakt voor niet-bibliothecarissen. Tenslotte voegden we Frans toe als bijkomende interfacetaal, naast Nederlands en Engels.

In de vernieuwde Abraham hebben we kranten met gedigitaliseerde edities extra in de kijker gezet. Vandaag vind je al bij 1294 titels links naar online nummers. Zo dient Abraham als portaal naar gedigitaliseerde Belgische kranten, die zijn verspreid over heel wat verschillende websites en digitale archieven.

krantencatalogus.be
meer over Abraham

Wie deed wat?

We voerden de interface-upgrade grotendeels uit in eigen beheer. Stafmedewerker David Coppoolse tekende voor het ontwerp en de codering. Projectmedewerker Susanna De Schepper leverde inhoudelijke expertise en zorgde voor het testen. Anet (Universiteit Antwerpen) gaf advies en stond in voor de nodige aanpassingen aan de achterliggende infrastructuur.

Wat is Abraham 2020?

Het project Abraham 2020: Nieuw leven voor oud nieuws realiseert een volledige, autoritatieve databank van Belgische kranten die bewaard zijn gebleven in collecties in Vlaanderen. We bouwen daarbij voort op Abraham, onze bestaande catalogus van Belgische kranten uit de periode 1830-1950. Die breiden we uit in tijd van 1800 tot 2020. Bovendien nemen we per instelling een beschrijving van de krantencollectie op in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken (collectiewijzer.be).

Een tweede doel is om onze waardevolle historische bronnen te redden van de tikkende tijdbom van de verzuring. Digitalisering van kranten is absoluut noodzakelijk voor conservering. Alleen zo kunnen we de informatie die er in opgeslagen is ook in de toekomst beschikbaar houden. De kranten worden bovendien veel beter raadpleegbaar, zonder dat de originelen nog moeten worden gemanipuleerd.

De optimalisatie van de onlinecatalogus is onderdeel van de derde projectlijn, 'Open data'. Daarbinnen maken we de gegevens via één centrale en duurzame online toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar voor de cultureel-erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten.

We voeren Abraham 2020 uit in samenwerking met meer dan honderd erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontvangt voor het project een subsidie van de Vlaamse overheid.

meer over Abraham 2020

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-04-2019
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)