Voor de prijs van twee huizen (10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Manuscript met een scribent in actie

Eind 2018 verscheen een speciaal nummer van De Boekenwereld waarin we terugblikken op 10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In 2019 lichten we telkens één artikel uit. Deze maand vertellen Tjamke Snijders (KU Leuven Bibliotheken), Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge) en Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) meer over de zeer rijke handschriftentraditie in Vlaanderen.

In de veertiende eeuw behoorden de Vlaamse scribenten en miniaturisten tot de absolute wereldtop, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Van deze rijkdom bestaat jammer genoeg geen overkoepelend overzicht en vele handschriften, zeker die in kleinere erfgoedinstellingen, zijn dan ook onbekend en onbemind. Daarom werkt de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken aan een centrale toegang, zodat onderzoekers en een internationaal publiek van liefhebbers hun weg kunnen vinden naar al dat schoons.

We doen dat in drie stappen. In eerste instantie ontwikkelen we een model om handschriften in Vlaamse collecties op een uniforme manier te beschrijven. Daarna brengen we het handschriftenbezit in Vlaanderen in kaart: de grote collecties van bekende bibliotheken én collecties die klein, minder gekend of minder toegankelijk zijn. Ten slotte publiceren we deze gegevens online, niet alleen door ze op één plek doorzoekbaar te maken, maar ook door de (open) dataset beschikbaar te maken via zoveel mogelijk zoek- en onderzoekplatforms in binnen- en buitenland. Zo vergroten we de vindbaarheid, de bekendheid en de internationale uitstraling van handschriften in Vlaamse erfgoedbibliotheken.

 

Lees het volledige artikel in De Boekenwereld.

Lees hier de vorige artikels in deze reeks.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-04-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)