Subsidie inhaalbeweging digitale collectieregistratie: nieuwe deadline

Collectieregistratie door middel van technologie

De Vlaamse minister van Cultuur roept voor het tweede jaar op rij op om in te zetten op digitale collectieregistratie. Het hierbij horende, aangepaste reglement werd op 8 april 2019 gelanceerd.

De komende jaren is er een inhaalbeweging nodig zodat ook bij collectieregistratie de digitale technologie ten volle ingezet wordt. Verder is het ontwikkelen van goede voorbeelden in functie van het innovatieve gebruik van open data van groot belang. Via dit nieuwe reglement wordt verder gewerkt aan het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie en het inzetten van de collectiedata als open data. Het blijft belangrijk dat subsidieaanvragers nadenken over hoe het project past binnen de bredere visie van de organisatie. 

Voor deze oproep werd de doelgroep uitgebreid naar alle cultureel-erfgoedorganisaties die een structurele werkingssubsidie ontvangen in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet.

Een aanvraag indienen kan tot en met 1 juni 2019Over de nieuwe subsidielijn kan u meer lezen op de website van Kunsten en Erfgoed.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 23-04-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)