Eeuwenoud Middelnederlands fragment keert terug naar Vlaanderen

Fragment middeleeuws handschrift

De Amerikaanse verzamelaar Farley P. Katz en zijn vrouw Carolyn Fuentes schenken de Universiteit Antwerpen een bijzonder fragment van een veertiende-eeuws handschrift.

Het gaat om een perkamenten strook die ruim 70 verzen bevat in het Middelnederlands. In die verzen koppelt een ik-verteller verschillende verhalen over Alexander de Grote aan elkaar, waaronder het verhaal over de verovering van Gaza in de vierde eeuw voor Christus. Tot nu toe was niet bekend dat er een Middelnederlandse versie van dit verhaal bestond. Het gaat vermoedelijk terug op een Franse bron, de Fuerre de Gadres. Wie de Middelnederlandse verzen heeft gedicht is vooralsnog niet bekend.

Volgens Remco Sleiderink, hoogleraar Middelnederlandse literatuur aan de Universiteit Antwerpen, bewijst dit fragment dat de Middelnederlandse verhaaltraditie rond Alexander de Grote rijker was dan tot nu toe gedacht. Het werpt volgens hem ook een bijzonder licht op de middeleeuwse boekproductie in het vroegere hertogdom Brabant.

In de toekomst zal het fragment gedigitaliseerd worden. Het is steeds beschikbaar voor onderzoekers die de materiële aspecten van middeleeuwse handschriften bestuderen en op speciale gelegenheden zal het ook getoond worden aan het bredere publiek.

 

Meer informatie over deze bijzondere perkamenten strook kan u vinden op de website van de Universiteit Antwerpen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 28-05-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)