Checklist for the Digitisation of Manuscripts gepubliceerd

Verlucht manuscript

De KU Leuven en de Universiteit van Amsterdam realiseerden in samenwerking met Metamorfoze de update en de Engelse versie van de Checklist for the Digitisation of Manuscripts.

Middeleeuwse manuscripten vormen een uniek onderdeel van ons cultureel erfgoed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bibliotheken deze manuscripten graag digitaal beschikbaar stellen. Tijdens dit digitaliseringsproces wordt er vaak te weinig aandacht besteed aan de materiële eigenschappen van de manuscripten en de risico's waaraan ze worden blootgesteld tijdens het proces. Het is de verantwoordelijkheid van de conservator-restaurator om ervoor te zorgen dat de waarde van het fysieke object tijdens het digitaliseringsproces wordt erkend en niet wordt verminderd. Bij manuscripten kan immers waarde worden toegekend aan zowel de inhoud als aan het manuscript als materieel object. De waarde van de inhoud is grotendeels overdraagbaar naar de digitale kopie, maar die van het materiële object is veel minder of helemaal niet overdraagbaar. 

De Checklist is een hulpmiddel om de veilige digitalisering van manuscripten in erfgoedcollecties te ondersteunen. Het instrument beoogt begeleiding te bieden aan conservator-restaurators, bibliothecarissen, verzamelaars en digitaliseringsprofessionals om ervoor te zorgen dat bij het creëren van een digitale kopie geen waardeverandering of –vermindering optreedt bij het origineel

 

Meer informatie over de Checklist for the Digitisation of Manuscripts vindt u op de website van Metamorfoze. U kan er ook de Checklist downloaden.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-06-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)