Artikel 'Nieuw leven voor oud nieuws' (10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Afbeelding van een oude krant

Eind 2018 verscheen een speciaal nummer van De Boekenwereld waarin we terugblikken op 10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In 2019 lichten we telkens één artikel uit. Deze maand vertellen onze medewerkers Susanna De Schepper en David Coppoolse meer over Abraham, de overkoepelende catalogus van het Vlaamse krantenbezit.

Kranten zijn een belangrijk en onvervangbaar onderdeel van ons cultureel erfgoed. Het zijn echter ook kwetsbare documenten, want krantenpapier is dun en goedkoop. De kranten uit de late negentiende en de vroege twintigste eeuw zijn extra kwetsbaar, omdat het papier waarop ze zijn gedrukt van slechte kwaliteit is. Daardoor verzuurt het snel en verpulvert het, ook als de kranten onder goede omstandigheden worden bewaard.

Enkele grote bibliotheken en archieven namen in 2007 de preservering van bedreigde Vlaamse en Brusselse krantencollecties ter hand. De bedoeling was het in kaart brengen van het gezamenlijke bezit aan nieuwsbladen, uitgegeven in België en in het buitenland voor een Belgisch publiek. De databank die hiervoor werd opgezet kreeg de naam van de Antwerpse uitgever Abraham Verhoeven (1575-1652), die in 1605 een van de allereerste kranten ter wereld uitgaf: de Nieuwe Tijdinghen.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken, die de databank Abraham sinds 2010 beheert en verder ontwikkelt, zet de komende jaren via het project Abraham 2020 sterk in op de uitbreiding van de databank. Tegen eind 2020 zal deze kranten bevatten van 1801 tot heden, aansluitend op de Short Title Catalogus Vlaanderen, die tot en met 1800 loopt en de vroegste krantentitels bevat. Zo brengen we de pers van de Zuidelijke Nederlanden volledig in kaart.

 

In dit artikel van De Boekenwereld leest u alles over het nieuwe leven voor oud nieuws in Abraham.

vorige artikels

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-06-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)