In ontwikkeling: een geïntegreerde onderzoeksdatabank voor religieuze studies

Zicht op boekenrekken in de Maurits Sabbebibliotheek

Binnen het internationale netwerk ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies) slaan twaalf Europese onderzoeksinstellingen de handen in elkaar. Met de steun van Europa bouwen ze aan een internationale onderzoeksinfrastructuur voor historische religiestudies. ReIReS zorgt voor eenvoudig bereikbare databanken, online archieven, opleidingen en netwerkevents. Het doel? Kennis verspreiden over de verschillende religieuze stromingen die Europa gekend heeft, en daarmee bijdragen tot een tolerante samenleving.

Om het werk van religiewetenschappers te stroomlijnen is in 2018 het ReIReS-netwerk opgericht. Binnen dit netwerk nemen KU Leuven - LIBIS en de academische uitgeverij Brepols één van de kerntaken op zich. Ze ontwerpen een geïntegreerde onderzoeksdatabank waarin de belangrijkste onderzoeksbronnen voor religieuze studies gezamenlijk doorzocht en geconsulteerd kunnen worden.

De onderzoeksdatabank heeft als doel om op termijn zoveel mogelijk bronnen te integreren en digitaal beschikbaar te stellen voor onderzoekers. In eerste instantie wordt er gewerkt met materiaal van de ReIReS-partners. Zij beschikken immers elk over een eigen collectie manuscripten, oude drukken en andere documenten uit de christelijke, joodse en islamitische tradities. Sommige werken zijn gedigitaliseerd en online consulteerbaar, andere niet. Het raadplegen van de collecties is vaak enkel ter plekke mogelijk. Met de nieuwe databank zullen voor het eerst alle gedigitaliseerde bronnen voor onderzoekers vindbaar worden door middel van één enkele zoekopdracht.

Het platform zal in 2021 online te consulteren zijn door religiewetenschappers binnen en buiten Europa.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van Research Infrastructure on Religious Studies.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 10-07-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)