Vlaamse Erfgoedbibliotheken op Informatie aan zee

Voorpagina van de Schadeatlas bibliotheken

Nog 2 weken en dan is het weer Informatie aan Zee. Voor beheerders van bibliothecair erfgoed is er deze editie op vrijdag 20 september een aparte informatiesessie, georganiseerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Vanaf 9u30 kan u in zaal Permeke deelnemen aan “Opstap naar een Vlaamse Metamorfoze: eerste tools voor grootschalige krantendigitaliseringprojecten”.

Krantendigitalisering

In Nederland is Metamorfoze al 22 jaar het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Paradepaardje is het grote corpus historische kranten dat via het platform Delpher gratis digitaal ontsloten wordt voor het brede publiek. De Vlaamse erfgoedbibliotheken dromen al jaren van een gelijkaardig initiatief. Deze wens vormde ooit de aanzet voor Abraham, de krantencatalogus van Belgische kranten uit de periode 1830-1950. Maar uitgezonderd een initiatief rond kranten uit de Eerste Wereldoorlog is er in Vlaanderen nog geen sprake van massadigitalisering. Nochtans is de nood hoog om deze kwetsbare maar zeer waardevolle bronnen te kunnen beschermen.

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken en haar partners blijven niettemin onvermoeid verder bouwen aan deze droom. We ontwikkelden samen verschillende tools en initiatieven die allemaal kunnen bijdragen aan de creatie van een Vlaamse Metamorfoze. Die stellen we graag aan u voor.

  • Marg van der Burgh vertelt wat Metamorfoze in Nederland allemaal heeft gerealiseerd.
  • Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) praat over Abraham 1800-2020. Dit project brengt het volledige krantenbezit sinds 1800 in kaart. Een selectie hiervan zal tevens worden gedigitaliseerd.
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) en Raf Schepers (Bibliotheek Hasselt Limburg) presenteren een methodiek en hulpmiddelen voor het wijzer waarderen van bibliothecair erfgoed met kranten als eerste casus.
  • Hendrik Defoort (Universiteitsbibliotheek Gent) heeft het over een conditietool om te bepalen welke kranten gedigitaliseerd kunnen worden. De verzuring van het papier bedreigt immers deze cruciale bronnen van informatie.
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) licht onze plannen voor de vernieuwde Collectiewijzer toe. Dit instrument helpt krantenbeherende instellingen om digitaliseringsprioriteiten te bepalen en onderlinge afspraken te maken.

Na afloop gaan de sprekers graag met u in dialoog.

Schadeatlas bibliotheek en archieven

Naar aanleiding van deze sessie en het verschijnen van een tweede, herziene editie van de Schadeatlas bibliotheken kunnen deelnemers aan Informatie aan Zee een gratis Schadeatlas bestellen. Het aanbod is alleen geldig voor wie vóór 12 september een exemplaar besteld via mail aan info@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be. Vergeet niet te vermelden voor welke organisatie of opleiding je dit boek besteld en of je een Bibliotheekatlas, een Archievenatlas of beide publicaties wenst. De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en het Nederlandse Bureau Metamorfoze behouden het recht om aanvragen niet te honoreren.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-09-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)