Artikel 'Collecties op de weegschaal' (10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Cover boekenwereld

Eind 2018 verscheen een speciaal nummer van De Boekenwereld waarin we terugblikken op 10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In 2019 lichten we telkens één artikel uit. Deze maand is het woord aan Melissa Hodza, de voormalige projectmedewerker waardering bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, en Tom Deneire, curator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen. Zij gaan dieper in op de vraag: hoe kan je bibliothecair erfgoed waarderen?

Waarderen

Waarderen is het proces waarbij een erfgoedbibliotheek, samen met interne en externe belanghebbenden, onderzoekt en documenteert wat de verschillende erfgoedwaarden van een bepaalde collectie zijn. Die erfgoedwaarden peilen bijvoorbeeld naar de historische, esthetische, informatieve of maatschappelijke waarde van de collectie. Ook collectiekenmerken zoals zeldzaamheid, volledigheid, herkomst enz. komen uiteraard aan bod.

Erfgoedbibliotheken kunnen zelf hun eigen collecties waarderen, maar een waarderingstraject is meteen de ideale gelegenheid om over de grenzen van de eigen instelling heen te kijken.  Als bibliotheken zich engageren voor een gezamelijk traject - ‘cross-collectie waarderen’ heet dat in vakjargon - kunnen ze bijvoorbeeld hun collectiebeleid onderling beter afstemmen.

Bibliotheken waarderen vaak al impliciet hun collecties, maar in een waarderingstraject staat een meer methodische aanpak voorop. Een verkenningsronde langs buitenlandse methodieken wees echter uit dat de modellen uit de museum- of archiefwereld niet zonder meer toepasbaar zijn op erfgoedbibliotheken. Ze zijn evenmin voldoende geschikt om ‘cross-collectie’ te waarderen. Daarom ontwikkelt de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken een eigen methodiek speciaal toegepast op bibliothecair erfgoed!

Meer informatie en een praktijkvoorbeeld vind je in De Boekenwereld

Lees hier de vorige artikels in deze reeks.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 20-11-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)