KU Leuven Bibliotheken implementeert opendatabeleid voor gedigitaliseerde collecties

Schermafbeelding met gedigitaliseerd collegedictaat

Begin januari implementeerde KU Leuven Bibliotheken een opendatabeleid voor haar gedigitaliseerde collecties. Maar liefst 42.000 gedigitaliseerde originelen uit het bezit van de bibliotheek die in het publieke domein zijn vrijelijk door iedereen gedeeld en (her)gebruikt mogen worden. Daaronder bevinden zich ook erkende topstukken zoals Anthonis de Roovere’s verslag van de blijde inkomst van Marghareta van York.

Open data

Online bezoekers krijgen bij het bekijken van gedigitaliseerde collectie-items duidelijke informatie over de copyright status van de beelden. Afbeeldingen die als ‘open data’ worden aangeboden kunnen naar believen gebruikt en hergebruikt worden, maar liefst wel met de vermelding van de KU Leuven als eigenaar van het collectie-item.

Van de gedigitaliseerde objecten die omwille van auteursrecht of andere redenen niet als open data aangeboden worden, is er bovendien een belangrijk aantal onder welomschreven voorwaarden toch te gebruiken. Die concrete voorwaarden kunnen bezoekers raadplegen via de viewer. Alle open beelden zijn via de Teneo-viewer direct te downloaden, hetzij als afzonderlijke bestanden, hetzij als een volledige object. De bestandsgrootte garandeert dat zelfs de kleinste geschreven tekst scherp en dus perfect leesbaar is.

Na de lancering van Digital Heritage Online is het aanbieden van zo'n 42.000 werken als open data een nieuwe belangrijke stap in deze richting, maar zeker niet de laatste. Dat aantal blijft bovendien groeien, en terwijl werk wordt gemaakt van het diepgaand openstellen van onze collecties via digitalisering, nodigt KU Leuven Bibliotheken iedereen uit om nu reeds aan de slag te gaan met de beschikbare open collecties.

Meer info

Meer info lees je op de blog Enriching Heritage van de Dienst Digitalisering van de KU Leuven Bibliotheken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-02-2020
  • |
  • Ine Calmeyn ()