Nieuw in ons team: Pernille De Wilde

Foto van Pernille De Wilde

Pernille De Wilde is sinds 6 januari bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken aan de slag als projectmedewerker voor het project Abraham 2020 in het kader van een beroepsinlevingsstage.

Na een bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Gent behaalde Pernille een master in de geschiedenis van de oudheid aan de KU Leuven. Tijdens haar thesisjaar volgde ze ook de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed aan het VSPW in Gent. Ze liep stage bij het Archeocentrum te Velzeke, waar ze vooral historisch onderzoek deed en in contact kwam met het erfgoed, de werking en geschiedenis van deze instelling.


Met haar stage bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken wil Pernille haar kennis van de erfgoedsector versterken door in de praktijk mee te werken aan een registratieproject. Als projectmedewerker van Abraham 2020 zal ze zorgen voor het controleren en invoeren van metadata van Vlaamse krantencollecties, het opstellen van collectiebeschrijvingen voor de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken en communicatie over het project. Pernille is ook betrokken bij de opstart van een collegagroep rond de digitalisering van periodieken. Zo hoopt ze een blik achter de schermen van erfgoedinstellingen te krijgen en zich in de sector te kunnen verdiepen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-02-2020
  • |
  • Pernille De Wilde (Vlaamse Erfgoedbiblioteken)