(Conservatorium)bibliotheken in de marge van het cultureel-erfgoeddecreet

Partituur met inktvraat

Het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed CEMPER reageert met een opiniestuk op een recente dialoog over de ondersteuning van de erfgoedwerking van de conservatoriumbibliotheken in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams parlement. 

CEMPER kadert de uitdagingen die de conservatoriumbibliotheken ervaren bij het beheer van erfgoed ook in een bredere problematiek: als het niet de kerntaak van een organisatie is om een erfgoedwerking uit te bouwen, kan ze geen werkings- of projectsubsidies ontvangen vanuit het cultureelerfgoeddecreet. Instellingen die in het kader van hun basiswerking cultureel erfgoed beheren (bijvoorbeeld stadsarchieven, school- en universiteitsbibliotheken, openbare besturen en kunstorganisaties) moeten de zorg voor het eigen erfgoed binnen die basiswerking opvangen. In de praktijk komt het erop neer dat onder het cultureelerfgoeddecreet welgeteld één erfgoedbibliotheek in aanmerking komt voor een Vlaamse subsidie. 

Collectiegerichte financiering

Maar heel wat organisaties bewaren erfgoed dat het belang en de reikwijdte van hun basiswerking ver overstijgt. Al in 2012 vroeg de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek daarom om een kader dat de Vlaamse overheid in staat stelt om, los van de instelling waar ze worden bewaard, (deel)collecties van landelijk belang te detecteren en te ondersteunen. Dat collectiegerichte ondersteuningsbeleid is er niet gekomen en dat laat zich voelen. Het zou het nochtans mogelijk maken om elke bibliotheek die een rol opneemt bij de zorg voor belangrijke cultureel-erfgoedcollecties een steuntje in de rug te geven, los van de kerntaak van haar moederinstelling. Ook onze conservatoriumbibliotheken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-02-2020
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)