Nieuw in ons team: Ine Calmeyn

Foto van Ine Calmeyn

Ine Calmeyn is sinds 27 januari bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken aan de slag als assistent en projectmedewerker voor de projecten Wijzer Waarderen en Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken in het kader van een beroepsinlevingsstage. 

Ine studeerde in 2019 af als Master in de Geschiedenis aan de Universiteit Gent en focuste tijdens haar opleiding voornamelijk op middeleeuwse gendergeschiedenis. Het rijke bronnenonderzoek tijdens haar studies wekte haar belangstelling voor (bibliothecair) erfgoed en het belang van een goed behoud ervan. Een stage bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als dienstverlenende netwerkorganisatie betekent voor haar een mooie kans om hieraan bij te dragen en de erfgoedsector van binnenuit te leren kennen. 

De komende zes maanden ondersteunt Ine de organisatie van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als assistent. Ine is ook projectmedewerker voor het project Wijzer Waarderen, dat een model en een instrumentarium ontwikkelt om erfgoedbibliotheken te ondersteunen bij het waarderen van hun collecties. Daarnaast werkt Ine mee aan de actualisering van de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken om zo de kennis en toegang tot het bibliothecair erfgoed in Vlaanderen en Brussel te helpen verbeteren.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-02-2020
  • |
  • Ine Calmeyn ()