Waardering wiskundige oude drukken schakelt versnelling hoger

Close-up van het standbeeld van Simon Stevin op het Stevinplein te Brugge

In het najaar van 2019 startte de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken met een nieuw waarderingstraject. Hierin waarderen vijf erfgoedbibliotheken hun collectie wiskundige oude drukken die in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw van de pers rolden. 

Goed begonnen, half gewonnen

In 2019 ontwikkelde Vlaamse Erfgoedbibliotheken een toolbox voor het waarderen van bibliothecair erfgoed. De methodiek in deze toolbox verfijnen we nu verder in een nieuw waarderingstraject. 

Hiervoor kozen we in het licht van het Simon Stevin-jaar in 2020 voor een waardering van wiskundige oude drukken. Concreet stelden we in het najaar van 2019 een collectie samen van wiskundige werken uit 1570-1620. Dat is de periode waarin deze befaamde Brugse wiskundige actief was. Hiervoor riepen we de hulp in van enkele academici met bijzondere expertise op vlak van wiskunde en wetenschapsgeschiedenis.

Zo kwamen we tot een collectie van zo'n 250 oude drukken, verspreid over vijf erfgoedbibliotheken, namelijk Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, KU Leuven Bibliotheken, de Universiteitsbibliotheek Gent, de Openbare Bibliotheek Brugge en het Museum Plantin-Moretus.

Bovendien besteedden we samen met deze partners heel wat tijd aan het bepalen van waaraan we tijdens het waarderen precies belang gingen hechten. De toolbox reikt immers wel verschillende criteria aan, maar omdat elk waarderingstraject anders is, is de invulling ervan steeds anders. 

Een versnelling hoger vanaf maart 2020

Nu het voorbereidende werk is afgerond, kunnen we in 2020 onze collectie effectief gaan waarderen. Dit gebeurt tijdens een aantal waarderingssessies. Op zo'n sessie onderzoeken we de betekenis van de collectie aan de hand van de gedefinieerde criteria.

Vanaf deze week gaan de deelnemende erfgoedbibliotheken aan de slag. Zij verzamelen alle essentiële informatie over de collectie en waarderen één voor één de werken die zij onder hun hoede hebben. 

Op woensdag 27 mei is het dan aan de beurt aan de belanghebbenden. Hieronder verstaan we allerlei alle personen of groepen die een bijzondere waarde hechten aan de collectie, er een actuele band mee hebben of er een bepaald belang bij hebben. Denk bijvoorbeeld aan wiskundeleraars, wetenschapsjournalisten, ingenieur-architecten enz. Tijdens een grote waarderingssessie te Gent zullen zij een selectie aan werken uit de collectie waarderen.

Aankomst verwacht augustus 2020

Door de collectie te waarderen hopen we nieuwe en interessante informatie over deze oude drukken op het spoor te komen en inzicht te verwerven in de betekenis van deze collectie. De resultaten vormen het vertrekpunt een virtuele tentoonstelling op Flandrica.be.

In deze expo zetten we een aantal wiskundige oude drukken uit het traject in de kijker. De lancering is gepland eind augustus, parallel met de tentoonstelling over Simon Stevin die tussen 28 augustus en 29 november te Brugge plaatsvindt. Terwijl die vooral focust op het werk van Stevin zelf, bieden wij vooral context bij de wiskundige werken die in zijn tijd circuleerden.

Een uitgebreid rapport over het gehele traject volgt in het najaar van 2020.

Meer weten?

Neem een kijkje op de pagina van het project en blijf op de hoogte van dit project via de website of de nieuwsbrief van Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Wie zelf een waarderingstraject wil opstarten, kan alvast aan de slag met de eerste versie van de toolbox Wijzer Waarderen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 19-02-2020
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)