KBR lanceert BelgicaPeriodicals

Afbeelding van de cover van drie tijdschriften

Via BelgicaPeriodicals biedt KBR een selectie gedigitaliseerde tijdschriften en periodieke publicaties aan gaande van 1813 tot nu. Momenteel zijn al 492.920 pagina's full-text beschikbaar. Dankzij de OCR-techniek (optical character recognition) kun je deze gedigitaliseerde documenten volledig doorzoeken. 

Welke tijdschriften?

Het initiële corpus omvat 27 tijdschriften en periodieke publicaties van zowel algemene als gespecialiseerde aard. Het nummer dat op de titel van het tijdschrift volgt is het plaatsnummer in de catalogus. Er zullen geregeld tijdschriften toegevoegd worden aan BelgicaPeriodicals.

Deze titels kregen om verschillende redenen voorrang bij de digitalisering:

 • Hun grote kwetsbaarheid
 • Hun precaire staat van bewaring
 • Hun zeldzaamheid
 • Hun specifiek historisch belang
 • De frequentie van de aanvragen voor fysieke raadpleging
 • De behoeften van een specifiek onderzoeksproject

Hoe raadplegen?

Het gedigitaliseerde corpus is slechts gedeeltelijk vrij van rechten.

Vrij te raadplegen:

 • Jaargangen die vrij zijn van rechten (>100 jaar oud)
 • Titels waarop nog auteursrechten rusten maar waarvoor KBR de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden heeft gekregen.

De jaargangen waarop nog rechten gelden zijn enkel raadpleegbaar in KBR of via het Belgische nationale onderzoeksnetwerk (BELNET) voor universiteiten, (hoge)scholen en onderzoekscentra.

Ontdek de mogelijkheden zelf op de website van BelgicaPeriodicals

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 06-03-2020
 • |
 • Ine Calmeyn ()