Vacature: Hoofd Bijzondere Collecties bij KU Leuven Bibliotheken

Foto van gestapelde oude boeken

Ben jij een goede leidinggevende met uitgebreide kennis op het gebied van de boekwetenschap? Wil je graag samen met de conservatoren zoeken naar nieuwe manieren om onze erfgoedcollecties ten dienste te stellen van onderzoek en onderwijs, en een nauw netwerk opbouwen met onze onderzoekers? Heb je een brede culturele en wetenschappelijke kennis en een uitgebouwd netwerk in de boekenwereld? Dan ben jij wellicht de persoon die we zoeken voor deze functie.

https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties

Functie

 • Je bent verantwoordelijk voor de dienst Bijzondere Collecties binnen KU Leuven Bibliotheken. Binnen KU Leuven Bibliotheken beheert de dienst Bijzondere Collecties de bibliothecaire erfgoedcollecties van KU Leuven (manuscripten, oude drukken en kostbare werken van de moderne periode tot het heden). Samen met de Maurits Sabbe bibliotheek, die een uitgebreide erfgoedcollectie met focus op theologie bezit, is het een erkende Erfgoedbibliotheek die deelneemt aan de VZW Vlaamse Erfgoedbibliotheken.
 • Je stuurt het team van deze dienst, bestaande uit 5 conservatoren en een baliemedewerker, aan.
 • Je werkt nauw samen met de andere bibliotheken binnen KU Leuven Bibliotheken, en in het bijzonder met de andere beheerders van bibliothecair erfgoed.
 • Je bent verantwoordelijk voor de collectie-opbouw, de bewaring en de ontsluiting van de Bijzondere Collecties in het kader van het vastgelegde collectiebeleidsplan. Je overlegt hierover met het team van conservatoren. Voor de bewaring zal je samenwerken met het team Behoud en Beheer van Bibliotheekdiensten en een boekconservator.
 • Je gaat proactief te werk om unieke stukken, die aansluiten bij het collectieprofiel van de dienst Bijzondere Collecties, te verwerven.
 • Je staat in voor de organisatie van de ondersteuning van onderwijs en onderzoek m.b.t. de Bijzondere Collecties, je vormt hierrond een beleid en zoekt naar innovatieve manieren voor deze ondersteuning.
 • Je evalueert voortdurend de aangeboden dienstverlening en doet voorstellen om deze te optimaliseren. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte besteding van de financiële middelen van Bijzondere Collecties. Je overlegt hierover met het team van conservatoren.
 • Je werkt projectaanvragen uit voor conservatie, digitalisering en ontsluiting van de bibliothecaire erfgoedcollectie van Bijzondere Collecties.
 • Je neemt een actieve rol op bij projectmatige fondsenwerving voor de bibliotheek.
 • Je werkt op een innovatieve manier rond de valorisatie van de collecties. Indien toepasselijk kan je gevraagd worden om de coördinatie van een van onze tentoonstellingen op te nemen.
 • Binnen de Universiteitsbibliotheek (gebouw Ladeuzeplein) maak je deel uit van het diensthoofdenoverleg waarbij samenwerking in het gebouw zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt.
 • Je bent lid van het Management Team van KU Leuven Bibliotheken.
 • Je vertegenwoordigt KU Leuven Bibliotheken op nationaal en internationaal vlak rond bibliothecair erfgoed.
 • Je rapporteert aan de directeur KU Leuven Bibliotheken over het beleid en de werking van de dienst Bijzondere Collecties.

Profiel

 • Je bezit minimaal een masterdiploma, bij voorkeur in een discipline van de Geesteswetenschappen.
 • Je hebt aantoonbare professionele ervaring met erfgoedcollecties, in een erfgoedinstelling of een culturele instelling, bij voorkeur een erfgoedbibliotheek.
 • Je hebt een sterke kennis van conservatie en valorisatie van erfgoedcollecties en van digitale toepassingen in de wetenschappelijke informatievoorzieningen.
 • Je focus ligt op het ondersteunen van de onderzoekers en onderhouden van een netwerk in en buiten de universiteit.
 • Je bent vertrouwd met het verwerven van middelen (sponsors, projectmiddelen) en het aansturen van projecten.
 • Je staat open voor innovatie en verandering.
 • Je hebt leidinggevende en managementervaring.
 • Je bent een verbindende en diplomatische figuur.
 • Ervaring met een universitaire omgeving is een pluspunt.
 • Je hebt sterke communicatieve en onderhandelingsvaardigheden en je toont zin voor initiatief. Je bent stressbestendig en flexibel.
 • Je hebt voeling met de professionele ontwikkelingen binnen het terrein en kan dit ook uitdragen binnen KU Leuven Bibliotheken.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur. Aan deze functie is een verloning in graad 8 of graad 9 gekoppeld, afhankelijk van je ervaring en competenties. Graad 10 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Sammy Brié, tel.: +32 16 37 37 24.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 13/04/2020 via onze online sollicitatietoepassing : http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/55595524

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 19-03-2020
 • |
 • Ine Calmeyn ()