20 jaar STCV: Het verhaal van onze schildpad

Logo 20 jaar STCV

Hoera! STCV bestaat 20 jaar! Om het feestjaar te starten zetten we graag de geschiedenis van ons logo eens in de kijker. Want waarom is dat nu eigenlijk een schildpad?

Toen STCV van start ging, besloot men om een bestaand drukkersmerk te kiezen als logo voor het project. De keuze viel op het merk van de Leuvense drukker Hendrik van Hastens, die actief was in de jaren 1622-1629. Daar zien we een gevleugelde schildpad onder het motto 'cunctando propero'. Deze leuze lijkt wat op het gekende 'festina lente' en betekent zoiets als 'ik haast me langzaam'. Het 'haasten' was een woordspeling op de naam van de drukker.

drukkersmerk Hendrick van Hastens

In 1623 schreef de humanist Erycius Puteanus, op dat moment professor aan de Leuvense universiteit, het volgende gedicht:

Op 't druckteecken der Vliegender Schilt-padde, aen Henrick van Haestens, eere der boecken

Druckt, Haestens cloeck, druckt aen,
Het werck vereyscht nu spoedt,
En haest u om te gaen
Met tragen-haesten voet.
Hy comt naer sijnen wil
Die vlieght en 't samen gaet,
Die loopt al is hy stil,
Naer eer, en dan naer baet:
Die mengend 't suer met 't soet,
En oock het ys met 't vier
Draeght dat hy dragen moet:
Ghelyck dit wonder dier
In 't cruypen voert syn dack
Met vlogelen beplant.
Ons lichaem is ons pack,
De veders ons verstandt.

Meer hierover kan je lezen in dit artikel op DBNL.

Van bij de aanvang van het STCV-project wisten we dat het een werk van lange adem zou worden. Daarom zijn we, 20 jaar later, nog altijd blij met de toepasselijkheid van het gekozen logo.  Voor dit feestjaar geven we haar dan ook graag de kans om haar vleugels te spreiden.

STCV logo 20 jaar vliegende schildpad

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-03-2020
  • |
  • Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)