Oproep: Wat is uw digitaliseringsverzoek voor de DBNL?

Cartooneske afbeelding met links een papieren boek en rechts XML

Heb jij een tip voor een mooi boek of tijdschrift dat absoluut in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) thuishoort? Via dit formulier kun je een digitaliseringsverzoek indienen. Dankzij digitaliseringsverzoeken van lezers zijn er heel wat bijzondere titels in de DBNL opgenomen. Een paar werken die naar aanleiding van uw suggesties op de website van de DBNL staan, zijn Het nut der tegenspoeden van Lucretia Wilhelmina van Merken, De hele Bibelebontse Berg, en de Professorenbijbel

Praktische informatie

De voorgestelde werken moeten betrekking hebben op de Nederlandse letterkunde, taalkunde of cultuurgeschiedenis en daarmee passen binnen de DBNL-collectie. Digitaliseringsverzoeken worden maandelijks beoordeeld door de werkgroep Content.

Er is een beperkt budget beschikbaar om ingediende verzoeken te kunnen honoreren. Gezien de hoge kosten die digitalisering voor DBNL met zich meebrengt, wordt het zeer op prijs gesteld als je een financiële bijdrage kunt doen.

Honorering is mede afhankelijk van de auteursrechtelijke mogelijkheden en beschikbaar budget. Je ontvangt normaliter binnen twee maanden bericht of uw verzoek gehonoreerd is.

Na goedkeuring van je digitaliseringsverzoek kan het nog geruime tijd duren voordat het werk online verschijnt. Houd rekening met zeker een jaar. Via de maandelijkse nieuwsbrief van de DBNL blijf je op de hoogte van de nieuwe titels die online beschikbaar worden gesteld.

Hoe werkt die digitalisering eigenlijk?

Dit filmpje legt uit hoe een papieren boek voor DBNL wordt omgetoverd tot een hoogwaardig digitaal bestand. 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 07-04-2020
  • |
  • Ine Calmeyn ()