Vacature: KBR zoekt onderzoeker archiveringsstrategie sociale media

Foto van het gebouw van de Koninklijke bibliotheek van België

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is op zoek naar een onderzoeker in het kader van het project "BRAIN-BE BESOCIAL - towards a sustainable social media archiving strategy for Belgium". Ben jij de geknipte kandidaat om een duurzame archiveringsstrategie voor sociale media te ontwikkelen? Solliciteer dan tot 27 april 2020. De vacature staat open voor zowel Nederlands- als Franstaligen. 

Inhoud van de functie

Als onderzoeker:

 • vergelijkt en analyseert u de goede praktijken wat het beleid rond selectie, digitale preservatie voor en toegang tot sociale media archieven in binnen-en buitenland betreft;
 • ontwikkelt u een methodologie voor het selecteren van inhoud voor het archiveren van sociale media in real-time (bijvoorbeeld tijdens onvoorziene gebeurtenissen zoals aanslagen, …);
 • werkt u mee aan het analyseren van gebruikersnoden in sociale media archieven;
 • draagt u bij aan de concrete vertaling van juridische richtlijnen en aanbevelingen rond het selecteren van sociale media inhoud en het verlenen van toegang tot deze collecties naar een operationeel beleid;
 • lijst u de technische en functionele vereisten op voor sociale media archivering;
 • werkt u mee aan de kwaliteitscontrole van de vastgelegde inhoud;
 • stelt u een preservatieplan op voor gearchiveerde sociale media;
 • werkt u mee aan het opstellen van een business model voor een duurzame sociale media archiveringsdienst;
 • stelt u een Belgische strategie op voor sociale media archivering (inclusief kostenanalyse);
 • stelt u operationele procedures op voor sociale media archivering binnen KBR (selectie, vastleggen, kwaliteitscontrole, databeheer, toegang en preservatie).

Als projectmedewerker:

 • neemt u actief deel aan de werkvergaderingen;
 • stelt u onderzoeksrapporten op;
 • redigeert u publicaties op basis van de onderzoeksresultaten;
 • draagt u bij tot de ontsluiting en de verspreiding van het onderzoek door onder andere deel te nemen aan (intern)nationale conferenties en studiedagen en door het organiseren van een studiedag;
 • werkt u nauw samen met onder andere de overige institutionele projectpromotoren, de ‘Innovation Hub’ en de diensten ICT en DIGIT binnen KBR en met de andere onderzoekers binnen het project.

In dit document vindt u meer informatie over de vacature in het Nederlands.

In dit document vindt u meer informatie over de vacature in het Frans. 

Meer informatie over de functie?

Sophie Vandepontseele

Directeur van de Operationele directie Hedendaagse verzamelingen

Tel.: +32 (0)2 519.53.93

E-mail: sophie.vandepontseele@kbr.be 

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 15-04-2020
 • |
 • Ine Calmeyn ()