Vul nu de Coronabevraging Cultureel Erfgoed in!

Logo Overleg Cultureel Erfgoed

Met een korte bevraging wil belangenbehartiger OCE pijnpunten in de cultureel-erfgoedsector aan het licht brengen en een eerste zicht krijgen op de totaliteit van de impact van de corona-maatregelen.

Het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben een grote weerslag op de werking van veel organisaties en verenigingen. Gelukkig heeft de overheid aandacht voor de gevolgen van de crisis. OCE zal de informatie van de bevraging anoniem verwerken en overmaken aan de Vlaamse regering, zodat die de juiste maatregelen kan nemen.

Je organisatie heeft tot 24 april de kans om van zich te laten horen door een korte vragenlijst in te vullen via deze link: https://forms.gle/PKveD1VxNA9n7But8

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-04-2020
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)