De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zoekt onafhankelijke deskundigen

Logo SARC

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) adviseert de Vlaamse overheid over haar cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid. De raad bestaat uit een Algemene Raad en vier sectorraden (Kunsten en Erfgoed, Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Sport, Media) en bevat vertegenwoordigers van het verenigingsleven op Vlaams niveau en onafhankelijke
deskundigen. Word jij een van de nieuwe onafhankelijke deskundigen? Stel je kandidaat tot en met 15 juni 2020. 


U bent een onafhankelijke deskundige…

door uw professionele ervaring, één of meer opleidingen of andere expliciete ervaring in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en/of Media. Ook economische, juridische, journalistieke of medische (voor sport) deskundigheid komt in aanmerking. Daarnaast hebt u een brede maatschappelijke kijk, beschikt u over de nodige kennis, handelt u volledig onafhankelijk en kunt u zich een halve dag of avond per maand vrijmaken voor een vergadering.

U werkt mee aan…

inhoudelijk sterk onderbouwde adviezen aan de Vlaamse overheid over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid.


Wij bieden u…

een benoeming voor vier jaar door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering houdt bij de samenstelling van de raad rekening met een diversiteit aan competenties, de genderverhouding en met de bepalingen over diversiteit in visieteksten en actieplannen. U ontvangt een vergoeding voor uw deelname aan de vergaderingen en een verplaatsingsvergoeding.


Interesse?

Vul tot en met 15 juni het formulier in met uw gemotiveerde kandidatuur, vermelding van de gewenste (sector)raad, en uw curriculum vitae.

Meer informatie

Klik op de link voor meer informatie en een uitgebreide functiebeschrijving of bel of mail naar het secretariaat van de SARC op Bart.dierick@vlaanderen.be, telefoon: 0486 83 53 21.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-05-2020
  • |
  • Ine Calmeyn ()