Erasmushogeschool start met een postgraduaat in het Informatiemanagement

Man bedient digitaliseringsapparaat voor boeken

Volgend academiejaar 2020-2021 start Erasmushogeschool Brussel met een nieuw postgraduaat voor de informatiesector. Het postgraduaat in het Informatiemanagement bouwt verder op de jarenlange ervaring van het graduaat in het Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief en heeft als doelstelling om studenten met een vooropleiding (voornamelijk bachelors en masters) op te leiden om een functie uit te oefenen in de archief- en bibliotheeksector. Zo hoopt Erasmushogeschool Brussel de lacune in de opleidingsmarkt voor de informatiesector op te vullen.

Vier leerlijnen, acht opleidingsonderdelen en twee afstudeerrichtingen

Het programma van dertig studiepunten (één academiejaar) bereidt optimaal voor om een carrière uit te bouwen binnen de informatiesector. Studenten leren de belangrijkste basistechnieken aan, bereiden zich voor op het digitale heden, werken aan hun people skills en oefenen het allemaal in op een stageplaats. Het postgraduaat Informatiemanagement biedt studenten een praktische opleiding gegeven door docenten uit het werkveld.

De opleiding omvat vier leerlijnen. Het programma is verdeeld over twee semester en stelt studenten in staat om de opleiding te combineren met een job of gezin door het flexibele kwartaalsysteem van zeven weken les gevolgd door één of twee weken examens:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Het curriculum bestaat uit acht opleidingsonderdelen gericht op taken die informatie-experten uitvoeren. De student kan kiezen uit één van twee afstudeerrichtingen om zich te specialiseren in de archief- of bibliotheeksector:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Studiekosten en praktische informatie

De lessen van het postgraduaat vinden meestal plaats op woensdagnamiddag en – avond op campus Leuven (Interleuvenlaan 5 Heverlee). Uitzonderlijk kan een opleidingsonderdeel ook doorgaan op dinsdag of vrijdag. Het voorlopige lessenrooster is beschikbaar vanaf eind augustus.

Erasmushogeschool combineert contactlessen met online leeractiviteiten om tijdens de begeleidingstijd op de campus te focussen op extra uitleg en ondersteuning. Studenten volgen tijdens de opleiding een stage van 160 uur vrij in te plannen in het eerste of tweede semester in een instelling naar keuze. Werkstudenten kunnen dit uitvoeren op de eigen werkplek.

Het postgraduaat Informatiemanagement werkt met een kwartaalsysteem, waardoor na elk kwartaal van zeven weken één of twee weken examens volgen. Vervolgens starten nieuwe opleidingsonderdelen. Deze lesvorm maakt het mogelijk om de opleiding te combineren met een job of gezin.

Het inschrijvingsgeld voor 2020-2021 bedraagt 600 euro per academiejaar. Op het einde van het traject ontvangt de student een getuigschrift.

Meer informatie?

Bezoek de website van Erasmushogeschool Brussel.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-06-2020
  • |
  • Ine Calmeyn ()