65 miljoen euro steun voor de cultuursector uit het Vlaamse noodfonds

Twee pleisters in kruisvorm

De Vlaamse regering voorziet vanuit het noodfonds bijna 65 miljoen euro voor cultuur. Daarnaast zal via de lokale besturen nog eens 22 miljoen euro voorzien worden voor lokale culturele organisaties.

Voor de opzet van het noodfonds Cultuur wordt in de eerste plaats gekeken naar de 411 structureel gesubsidieerde organisaties, een diverse groep met zeer uiteenlopende financieringsbehoeften. Alle structureel gesubsidieerde organisaties krijgen de kans om een individueel schadedossier in te dienen en hun reële financieringsbehoefte aan te tonen. Vervolgens zal deze aanvraag nagerekend worden aan de hand van een aantal criteria: eigen opbrengsten, ontvangen subsidies, werkingskosten, personeelskosten, afschrijvingen, financiële kosten én de steun aan de kwetsbare 'kwetsbare kernspelers' (zelfstandigen, kleine bedrijven, freelancers, dagcontracters). Op basis van dit resultaat wordt de financiële compensatie bepaald.

Voor de duizenden niet-gesubsidieerde niet-commerciële organisaties in de erfgoedsector, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten en de kunsten wordt een tegemoetkoming voorzien via het Gemeentefonds. De verdeling van deze middelen wordt overgelaten aan de lokale besturen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-06-2020
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)