Vacature: Bibliothecaris bij Mu.ZEE

Logo Mu.ZEE

Mu.ZEE is op zoek naar een voltijdse bibliothecaris (niveau A), die zorgt voor een goed beheer en ontsluiting van de museumbibliotheek en het museumarchief. Iets voor jou? Solliciteren kan tot en met 28 juni 2020. 

De functie

De bibliothecaris zorgt in overleg met de coördinatoren en de algemeen directeur voor de strategie, het beheer en de ontsluiting van de museumbibliotheek en het museumarchief.


Tot de taken behoren:

- het dagelijks beheer van de bibliotheek en de museumdocumentatie
- de ontsluiting van de bibliotheekcollectie en de taakverdeling hieromtrent binnen je team
- leiding geven aan een bibliotheekmedewerker (nog aan te werven), vrijwilligers en stagiaires
- het vrijwilligersteam verder uitbouwen
- het uitwerken van een strategie rond collectievorming van de bibliotheek en de verdere uitbouw als wetenschappelijk kenniscentrum
- het bevorderen van de toegankelijkheid van de bibliotheek en digitale ontsluiting van de collectie. Hierbij zal ook de nodige aandacht besteed worden aan het zoeken naar een adequaat bibliotheeksysteem dat voldoet aan de hedendaagse eisen
- de dienstverlening van de bibliotheek en verzorging van de interne en externe contacten van de bibliotheek, inclusief de contacten met andere museumbibliotheken
- budgetopvolging van de bibliotheek: bestellingen plaatsen, abonnementen opvolgen, facturen
- nadenken over de rol en de activiteiten van de bibliotheek binnen de context van de museumwerking en initiatieven nemen op dat vlak
- het archiveringsbeleid van het museum uitwerken, coördineren en optimaliseren
- andere taken die met de functie te maken hebben zoals het bijwonen van vergaderingen, werkgroepen enz.

Aanwervingsvoorwaarden?

- Master in de Humane Wetenschappen of gelijkwaardig 
- een attest of diploma van een opleiding in de bibliotheek-, informatie- en documentatiekunde 
- minimum 2 jaar relevante ervaring in de bibliotheeksector, aantoonbaar in je CV 
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten 
- lichamelijk geschikt zijn voor de beoogde betrekking 


Je profiel

1. Kennis en ervaring: 
- Kennis van bibliotheek/informatietechnische principes en procedures 
- Kennis van bibliotheeksystemen en archiefsystemen 
- Kennis van moderne en hedendaagse kunst 
- Grondige kennis van MS Office ( Word, Excel, Outlook) 
- Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels 

2. Andere competenties en vaardigheden: 
- Digitale geletterdheid en zin voor initiatief 
- Eigen werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken, zelfstandig en correct kunnen afwerken binnen vooropgestelde termijnen 
- Leidinggeven aan en functioneren binnen een klein team 
- Creativiteit en dynamische houding en uitstraling 
- Communicatief en klantvriendelijk zijn 
- Zin voor nauwkeurigheid en stiptheid 
- Verantwoordelijkheidszin en discretie 
- Collegialiteit en bereidheid tot samenwerken 
- Loyaliteit t.o.v. collega’s, werkgever en derden 
- Bereid zijn tot het volgen van vorming 

Mu.ZEE biedt jou


Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een verloning op A-niveau, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele sector (PC 329.01). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194 euro (salarisschaal A1). 

Bij je aanwerving gaat Mu.ZEE op basis van tewerkstellingsattesten na hoeveel jaar relevante ervaring (en schaalanciënniteit bij overheden) je in eerdere gelijkaardige functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris. Verder biedt Mu.ZEE vzw maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, terugbetaling fietsverkeer. 


Hoe solliciteren?

Stuur een motivatiebrief, een uitgebreid CV en kopieën van jouw diploma(’s) ten laatste op 28 juni per e-mail naar : vacatures@muzee.be

De selectieprocedure zal bestaan uit: 
- selectie op motivatiebrief en curriculum vitae 
- schriftelijke selectie en/of mondelinge selectie (eind augustus/begin september) 
- eventueel een assessment 

Mu.ZEE draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt geselecteerd op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap. 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 11-06-2020
  • |
  • Ine Calmeyn ()