Grote hoeveelheid joodse en katholieke tijdschriften toegevoegd aan Delpher

Voorpagina van de Joodsche Middenstander

Sinds kort zijn er bijna 50.000 nieuwe tijdschriftafleveringen toegevoegd aan Delpher, de website met ruim 100 miljoen pagina's uit historische boeken, kranten en tijdschriften. Het gaat vooral om edities van verschillende katholieke en joodse tijdschriften uit de 19e en 20e eeuw. Hiermee wordt een indrukwekkend beeld geschetst van de verzuiling van de toenmalige Nederlandse samenleving. In totaal bestaat de nieuwe toevoeging uit maar liefst 1.5 miljoen pagina's uit 288 tijdschrifttitels.

Verzuiling

De Nederlandse samenleving kenmerkte zich van de tweede helft van de 19e eeuw tot de jaren zestig van de vorige eeuw door een sterke verdeling in groeperingen van levensbeschouwelijke aard. Gereformeerden, hervormden, katholieken, en later ook socialisten en joden, organiseerden hun eigen parallelle samenlevingen met eigen scholen, eigen ziekenhuizen, eigen (sport)verenigingen, etc. Een gevolg van deze verzuiling was dat ook de media volgens deze levensbeschouwelijke scheidslijnen georganiseerd waren. Elke zuil had zijn eigen kranten en tijdschriften, en later ook zijn eigen radio- en televisieomroep.

Diverse Joodse collectie

Uit de collectie van de Universiteit van Amsterdam zijn er 158 Joodse titels van 1847 tot 1966 toegevoegd. Het gaat om een heel diverse verzameling tijdschriften: van religieuze tijdschriften tot tijdschriften van joodse vakbonden, verenigingen en sportclubs. En natuurlijk bevat de collectie ook titels over het zionisme en Palestina. Voorbeelden zijn het Weekblad voor Israëlieten, De Joodsche middenstander en De Joodsche jeugdkrant. Bij een volgende publicatieronde op Delpher in juli zullen overigens nog meer Joodse tijdschriften worden toegevoegd.

Rijke Roomse Leven

Uit de collecties van het Katholiek Documentatiecentrum, het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, de KB en verschillende universiteitsbibliotheken, is de collectie katholieke tijdschriften verder uitgebreid. Het gaat om 81 titels van 1863 tot 1976, waarmee de periode wordt beslagen die in Nederland ook wel bekendstaat als het Rijke Roomse Leven. Een voorbeeld is het orde-/kloostertijdschrift Franciscaansch leven: maandschrift van Franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst, maar ook katholieke vrouwentijdschriften zoals Beatrijs: katholiek weekblad voor de vrouw of Huwelijk en huisgezin: tijdschrift voor vaders en moeders zijn opgenomen. Een andere opvallende toevoeging is een tijdschrift ter bevordering van hereniging van kerken, De Roepstem uit het Oosten : bulletin van het Apostolaat der Hereniging.

De toevoeging op Delpher wordt gecompleteerd door een serie oudere tijdschriften voor de jeugd, omroepmagazines en bladen uit de periode vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-07-2020
  • |
  • Ine Calmeyn ()