Nieuw in ons team: Anton Raath

Anton Raath

Sinds april 2020 is Anton Raath medewerker databeheer bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Hij is overkoepelend betrokken bij de meeste projecten, al ligt zijn focus vooral bij Abraham, MMFC en Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Als medewerker databeheer zal Anton zich voornamelijk toeleggen op het manipuleren en opschonen van data, het bieden van praktische ICT-ondersteuning aan het team en het ontsluiten van de gegevens van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Samen met LIBIS (KU Leuven) staat hij in voor de realisatie van de benodigde infrastructuur voor de nieuwe Collectiewijzer- en MMFC-databanken, op basis van CollectiveAccess en Omeka S.

Antons expertise is ICT, met extra interesse voor het raakvlak tussen de digitale en de menselijke wereld. Hij volgt al jaren nauwgezet de golven van de 'disruptieve' innovaties die de informatisering teweegbrengt: van websites in de jaren '90 tot big data, sociale media en hybride online toepassingen vandaag.

Zijn passie ligt bij de geesteswetenschappen: archeologie, archieven, historische bibliotheken en eclectische verzamelingen. Vandaag specialiseert Anton zich daarom in de richting van de digital humanities. Momenteel hebben speciaal Wikidata en het International Image Interoperability Framework (IIIF) zijn aandacht.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-07-2020
  • |
  • Karolien De Roos (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)