Nieuw in ons team: Astrid Berwouts

Astrid Berwouts

Astrid Berwouts is sinds 1 juli aan de slag als projectmedewerker voor Abraham 2020, in het kader van een beroepsinlevingsstage.

Astrid studeerde in 2019 af als Master in de Geschiedenis aan de Universiteit Gent, met een minor in Politieke en Sociale Wetenschappen. Ze focuste zich voornamelijk op de vroege middeleeuwen en middeleeuwse religie- en cultuurgeschiedenis.

Tijdens de laatste twee jaren van haar opleiding ontwikkelde ze tevens een specifieke passie voor geschiedenis van de (massa)media, publieksgeschiedenis en erfgoed. In navolging van deze passie schreef ze haar masterscriptie over de verwerking van middeleeuwse geschiedenis in videogames.

Daarnaast liep ze stage bij Histories vzw, met als specifiek doel het regisseren en monteren van een educatief historisch filmpje, was ze vrijwilliger in het Medisch-Historisch Museum van Brakel en coördineerde ze mee het project ‘Verleden Week’ van de Universiteit Gent.

Via haar stage bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken hoopt Astrid zich in het reilen en zeilen van de erfgoedsector te kunnen verdiepen en op die manier relevante ervaring op te doen voor haar verdere carrière. Als projectmedewerker bij Abraham 2020 staat ze in voor de controle en de registratie van de metadata van Vlaamse krantencollecties. 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-07-2020
  • |
  • Karolien De Roos (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)