Nieuw in ons team: Karolien De Roos

Karolien De Roos

Karolien De Roos is sinds 1 juli bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken aan de slag als projectmedewerker communicatie voor de projecten DBNL en STCV in het kader van een beroepsinlevingsstage. 

Karolien behaalde in 2017 aan de Arteveldehogeschool haar Bachelor in het Secundair Onderwijs: Nederlands en Project Kunstvakken en studeerde in 2020 af als Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands aan de Universiteit Gent. Tijdens haar studies verdiepte ze zich vooral graag in het rijke aanbod van de Nederlandstalige literatuur en maakte ze reeds dankbaar gebruik van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Ze ondervond toen al het belang van de toegankelijkheid tot zowel historische als moderne parels en dankzij de stage bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken krijgt ze de kans om hieraan achter de schermen mee te werken. 

Naast de projecten DBNL en STCV zal Karolien ook meewerken aan de algemene communicatie van de organisatie. Dankzij de grote variatie in haar stage hoopt ze zoveel mogelijk bij te leren over de verschillende takken van de erfgoedsector.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-07-2020
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)