Minister van Cultuur leert de landelijke dienstverlenende erfgoedorganisaties kennen

Puzzel

Op dinsdag 22 september kwamen de elf landelijke dienstverlenende erfgoedorganisaties samen in Leuven om de minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon te ontvangen. Want wie zijn we? Wat doen we? En wat bindt ons? Op die vragen kreeg de minister antwoord. Uiteraard waren we er met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken ook bij. 

Waarom dit initiatief?

De landelijke organisaties met een dienstverlenende rol ontwikkelen - zoals hun naam al zegt - dienstverlening voor de erfgoedsector. Vaak richten ze zich op een specifiek soort erfgoed, zoals de Vlaamse Erfgoedbibliotheken die zich inzetten voor bibliothecair erfgoed. Ze ondersteunen de sector door kennisdeling, initiëren en coördineren digitaliseringsprojecten, zetten zich in voor het waarderen en registreren van erfgoed, bijvoorbeeld in de databanken die ze ook zelf ontwikkelen en duurzaam hosten.

Deze categorie aan organisaties werd pas in het leven geroepen in het cultureel-erfgoeddecreet van 2017 en bestaat dus nog maar zeer recent. Daarom vonden de organisaties het belangrijk om de minister van Cultuur kennis te laten maken met waar ze allemaal mee bezig zijn en waarin hun toegevoegde waarde precies bestaat. 

Ambassadeurs aan het woord

Het evenement werd meteen actie ingeblazen door jachthoornspeler Dirk De With, waarop een introductie volgde door Bart Caron. Enkele ambassadeurs namen het woord en vertelden de minister wat de landelijke dienstverlenende organisaties voor hen betekenden: Dirk de With vertelde over het belang van het vrijwilligersnetwerk en Bernard Lefèvre, de voorzitter van de Frituristenbond & Fritkotcultuur, kwam ook aan bod. 

Een ministage voor de minister

Vervolgens stonden enkele workshops op het programma, allemaal coronaproof in een eigen lokaal. In de eerste workshop vernam de minister hoe de organisaties de sector ondersteunen in het registreren en waarderen van erfgoed. Hij paste dit meteen ook zelf toe op een religieuze kelk. 

Vervolgens verrijkte de minister een wikipedia-pagina met beeldmateriaal tijdens de tweede workshop. Zo leerde hij het belang van linked open data kennen. Onze coördinator David Coppoolse gaf de minister bovendien enkele voorbeelden van hoe de dienstverlenende organisatie voor een belangrijke meerwaarde betekenen bij digitaliseringsprojecten en databanken. Hier kwam ook de databank van Abraham. Catalogus van Belgische Kranten even ter sprake. 

Een van de belangrijkste opdrachten van de landelijke dienstverlenende organisaties is het verbinden van mensen, organisaties, beleidsdomeinen, generaties enz. Deze verbondenheid werd gesymboliseerd door de puzzel die de minister in de derde workshop maakte, waarbij elk stukje voor een project rond publiekswerking stond. Voor de laatste workshop rond immaterieel erfgoed moest de minister de handen uit de mouwen steken, want samen met edelsmid Patrick Storme maakte hij een champagnecoupe. Ideaal voor de receptie achteraf.  

De minister vertelde achteraf dat hij een boeiende dag had beleefd en toonde zelfs interesse om ooit ook een erfgoedvrijwilliger te worden, al zal dat gezien zijn drukke carrière voorlopig nog even moeten wachten, zo liet hij weten.

Aftermovie Jan Jambon bezoekt Landelijke Dienstverlenende Rollen

Wie zijn de andere dienstverlenende organisaties?

Archiefbank Vlaanderen vzw: Archiefbank brengt private archieven en collecties in Vlaanderen in kaart en ondersteunt de ontsluiting, bewaring en valorisatie ervan.

CEMPER: Het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed. Zij adviseren, ondersteunen en begeleiden iedereen die met muziek- of podiumerfgoed in aanraking komt. 

Centrum Agrarische Geschiedenis - CAG: CAG bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf de tweede helft van de 18de eeuw tot vandaag.

CKV - Centrum Kunstarchieven Vlaanderen: Het CKV is gericht op het behoud, de duurzame publieke ontsluiting en werkzame veldvorming van beeldende kunstarchieven in openbaar en privaat beheer.

ETWIE: Het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed en houdt zich voornamelijk bezig met deroerende en immateriële aspecten ervan. 

HISTORIES vzw: Sinds 1 januari 2019 is Histories de nieuwe dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel.

PARCUM: Het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. 

CRAFTS/ VAKlab: Het expertise- en dienstencentrum van Bokrijk rond vakmanschap en ondernemerschap. 

VKC Vlaamse Kunstcollectie: Als dienstverlenende en kostendelende organisatie is de Vlaamse Kunstcollectie een platform voor gezamenlijke acties en gedeelde infrastructuur voor musea in Vlaanderen.

Vlaams Architectuurinstituut - VAi: Het Vlaams Architectuurinstituut is de referentie voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-09-2020
  • |
  • Karolien De Roos (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)