Nieuw in ons team: Montaine Denys

portretfoto, vrouw met donker, halflang haar

Montaine Denys is sinds 25 november bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken aan de slag als projectmedewerker voor het project Abraham 2020 in het kader van een beroepsinlevingsstage.

Montaine behaalde een bachelor in Conservatie en restauratie aan de Universiteit Antwerpen met een praktijkspecialisatie in keramiek en vervolgens een bachelor in de Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent. Tijdens haar tweede opleiding kreeg ze door middel van vrijwilligerswerk, studentenjobs en een stage meer inzicht in de werking van verschillende culturele organisaties. Zo leerde ze van A tot Z tentoonstellingen organiseren bij AmuseeVous.

In het Design Museum van Gent ondersteunde ze het team Collectie bij het registreren, reinigen en verpakken van diverse objecten, voerde ze kleine conserverende behandelingen uit en deed ze conditiechecks op binnenkomende bruiklenen. Op het einde van haar studies volgde ze een stage bij DIVA, het museum voor diamant, juwelen en zilver in Antwerpen, waar ze verder kennis maakte met het behoud en beheer van een museale collectie. 

Tijdens het maken van haar bachelorproef over de Gentse beeldhouwer Adelaïde Maeterlinck-Lefebvre (1860-1940), die ze schreef tijdens de COVID-19 pandemie, ondervond Montaine het belang van het behoud en de toegankelijkheid van historische kranten. 

Als projectmedewerker bij het Abraham-project werkt ze mee aan de controle en registratie van metadata van de Vlaamse krantencollecties. Met haar stage wil Montaine onder meer ervaring opdoen met de registratie van historische kranten en hoopt ze andere vaardigheden, zoals communicatie, te exploreren.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 16-12-2020
  • |
  • Kaat Somers ()