Nieuw in ons team: Diana Goodwin

Diana Goodwin is sinds 16 november via een beroepsinlevingsstage aan de slag bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als medewerker van het handschriftenproject Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC).

Diana komt uit de Verenigde Staten en heeft een bachelor in middeleeuwse geschiedenis van Yale University. Tijdens haar masteropleiding in kunstgeschiedenis aan de University of Michigan focuste ze zich op veertiende-eeuwse verluchte handschriften en toegepaste kunst. Ze volgde ook een universitaire opleiding ‘Museum Practice’. Als student werkte Diana met de collecties handschriften van The Getty Museum en The Cleveland Museum of Art. Ze is erg geïnteresseerd in het manuscript als sociaal-cultureel artefact en de werkpraktijk van verluchters en kopiisten.

Diana heeft verder tien jaar in Hollywood gewerkt en op verschillende momenten ook als journalist, vertaler, leerkracht Engels en toeristische gids. Nu wil ze terugkeren naar haar eerste passie voor de middeleeuwen en middeleeuwse handschriften. Ze is blij met deze kans om werkervaring binnen de Vlaamse erfgoedsector op te bouwen en verheugt zich erop om te mogen werken met de prachtige en belangrijke handschriften die Vlaanderen bezit.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-12-2020
  • |
  • Kaat Somers ()