Onze nieuwe coördinator: David Coppoolse

Het bestuur van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken heeft na een open selectieprocedure David Coppoolse aangesteld als nieuwe coördinator van de organisatie. David was sinds november 2019 al coördinator ad interim. We stellen hem niettemin graag nog eens voor.

David Coppoolse studeerde theater- en muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij twaalf jaar in de ICT-sector als systeembeheerder en informatiespecialist voor samenwerkingsapplicaties en documentbeheersystemen bij bedrijven en overheden. Na een master-na-master informatie- en bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen ging hij in 2009 aan de slag als stafmedewerker ‘ontsluiting en digitalisering’ bij de net gestarte vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

Daar was hij gedurende elf jaar betrokken bij de meeste projecten en initiatieven, met de digitale transformatie van de erfgoedsector als belangrijkste focus. Vanuit zijn functie als expert participeerde hij in overlegstructuren en sectoronderzoek, met speciale aandacht voor de digitale noden en behoeften van erfgoedbibliotheken. Hij was in algemene zin nauw betrokken bij de beleidsplanning, projectontwikkeling en communicatie van de organisatie.

Als coördinator geeft David leiding aan een sterk en ambitieus team dat werkt aan de kwaliteitsvolle realisatie van ons beleidsplan 2019-2023. Met zijn kennis en ervaring zal David deze uitdagende functie ongetwijfeld verder invullen met oog voor samenwerking, opportuniteiten en realiteitszin. Hij biedt onze organisatie naast continuïteit nu ook een solide toekomstperspectief.

   

Het bestuur van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-12-2020
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)