De DBNL in 2021-2023: Krachtlijnen voor het beleid

Cover beleidsplan DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is begonnen aan een nieuwe beleidsperiode (2021-2023). Daabij hoort een nieuw beleidsplan. Dat kwam tot stand in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties van DBNL: de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de KB, nationale bibliotheek van Nederland, met inbreng van stakeholders in het gehele taalgebied.  

In de komende beleidsperiode zet de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren in op twee krachtlijnen:  

1. Optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid

De DBNL-collectie is zo goed mogelijk beschikbaar en toegankelijk.  

 • Teksten en bijbehorende (meta)data zijn van hoge kwaliteit  
 • De website is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk  
 • De DBNL-collectie is toegankelijk voor iedereen  
 • DBNL-teksten en -data zijn open beschikbaar  
 • Auteursrechten zijn waar mogelijk collectief geregeld  

2. Representativiteit en meerstemmigheid 

De DBNL-collectie wordt waar mogelijk meerstemmiger en representatiever voor de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis.  

 • De representativiteit en meerstemmigheid van de DBNL-collectie worden vergroot  
 • Bekende hiaten in de collectie worden gevuld  
 • Onbekende hiaten in de collectie worden geïdentificeerd  
 • De presentatie weerspiegelt de diversiteit van de collectie 

Over de DBNL 

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland. Miljoenen bezoekers uit de hele wereld raadplegen jaarlijks de website dbnl.org

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 02-02-2021
 • |
 • Kaat Somers ()