Nieuw in ons team: Zanna Van Loon, projectleider STCV

Zanna Van Loon

Eind januari startte Zanna Van Loon als nieuwe medewerker bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Ze zal de rol van expert analytische bibliografie en projectleider STCV overnemen van Susanna de Schepper. Ze stelt zich graag even aan je voor.

Even voorstellen

Van kindsbeen af ontwikkelde ik een grote persoonlijke interesse in boeken. Gecombineerd met mijn passie voor het verleden vormde boekgeschiedenis daarom de leidraad doorheen mijn universitaire opleiding in de geschiedenis. Zo onderzocht ik in mijn masterscriptie de Engelse en Schotse boekhandelsnetwerken van de bekende zestiende-eeuwse Antwerpse drukker Christoffel Plantijn.

Enkele maanden geleden behaalde ik aan de KU Leuven een doctoraat in de vroegmoderne geschiedenis. In mijn onderzoek bracht ik de materialiteit en de socioculturele natuur van vroegmoderne manuscripten en drukken over inheemse talen van Noord- en Zuid-Amerika in kaart. Ik spendeerde hiervoor verscheidene maanden in het buitenland om aan de slag te gaan met handschriften en oude drukken in diverse erfgoedbibliotheken en archiefinstellingen.

Naast mijn eigen onderzoek maakte ik deel uit van een grootschaliger multidisciplinair project, waarin mijn collega-projectleden en ikzelf nauw samenwerkten om een omvangrijke online database te ontwikkelen die metadata van vroegmoderne manuscripten en drukken over niet-Europese talen verzamelt. 

Wat ga ik doen bij Vlaamse Erfgoedbibliotheken?

Bij  Vlaamse Erfgoedbibliotheken sta ik als projectleider in voor het goed functioneren van STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek. De online databank, die sinds 2000 bestaat en momenteel meer dan 26.000 editiebeschrijvingen bevat, wil een zo volledig mogelijk overzicht realiseren van de Vlaamse boekproductie voor 1801. Zo werkt het project actief aan de verdere ontsluiting van het Vlaamse gedrukte erfgoed. Tot nu toe zijn er al heel wat collecties systematisch verwerkt, maar er is nog veel potentieel. 

Mijn hoofdtaak bestaat erin om de databank verder uit te bouwen. Dit jaar werk ik aan de registratie van collectieonderdelen van de Universiteitsbibliotheek Gent en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in STCV. Ik maak hiervoor de bibliografische beschrijvingen volgens de methode en normen van de STCV ‘met het boek in de hand’.

Daarnaast sta ik instellingen bij met expertise over de aanmaak en het onderhoud van beschrijvingen oude drukken. De laatste jaren zet de STCV immers sterk in op samenwerkingen, waarin catalografen van deelnemende instellingen zelf instaan voor de invoer van gegevens. Ik ondersteun hen hierbij en sta klaar met advies. Vanuit mijn rol als expert faciliteer ik ook buiten deze samenwerkingen vorming en expertisedeling, onder meer via de STCV Workshop voor catalografen en de collegagroep voor beheerders van oude drukken. 

Ik zal werken aan de valorisatie van de rijke gegevens over Vlaamse drukkers die de afgelopen twintig jaar in STCV zijn verzameld en een projectvoorstel voor de registratie van alle Vlaamse incunabelen in de databank. En ten slotte zet ik mee mijn schouders onder initiatieven die de erfgoeddata van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken optimaal beschikbaar maken voor hergebruik door onderzoekers en collectiebeheerders.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-02-2021
  • |
  • Kaat Somers ()