Meer dan 3000 Vlaamse oude drukken verwerkt in stad Turnhout

Magazijn oude drukken Stadsarchief Turnhout

Eind 2020 werd de langlopende samenwerking met stad Turnhout voor STCV, de bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen, voltooid. De Vlaamse oude drukken in openbare collecties in Turnhout zijn nu verwerkt in de STCV databank. De grootste collectie is die van het Stadsarchief (2575 exemplaren), gevolgd door het Begijnhofmuseum Turnhout (388 exemplaren), Corpus Christianorum - Bibliotheek & Kenniscentrum (37 exemplaren) en tenslotte het Nationaal Museum van de Speelkaart (10 exemplaren).

Bij de start van de samenwerking, in maart 2012, dachten we dat er zo'n 1500 exemplaren in aanmerking zouden komen voor STCV. Uiteindelijk zijn het er 3010 geworden, in 2688 editiebeschrijvingen. Op dit moment zijn 1372 beschrijvingen (5% van het totaal aantal beschrijvingen in de STCV-databank) enkel gekoppeld aan Turnhoutse exemplaren. Dat is opmerkelijk, maar valt eenvoudig te verklaren.

Publicatiestrijd aan het einde van de 18de eeuw

80% van al het verwerkte materiaal in deze samenwerking werd gedrukt in de achttiende eeuw. De focus van STCV lag vele jaren uitsluitend op de zeventiende eeuw; in verhouding zit er dan ook nog maar weinig achttiende-eeuws materiaal in de databank. Deze Turnhoutse collecties hebben dus een bijzonder mooie aanvulling geleverd. Als we inzoomen op de collectie van het Stadsarchief zelf, dan zien we in onderstaande grafiek een enorm aantal werken dat gedrukt werd in de periode 1780-1800. In dit woelige einde van de achttiende eeuw zorgde het verzet tegen de Oostenrijkse regering, de Brabantse Omwenteling, de Franse verovering en de Boerenkrijg namelijk voor een echte publicatiestrijd.

Succesvolle samenwerking

Voor STCV betekende de samenwerking met stad Turnhout een grote verrijking van de databank. De bulk van de invoer gebeurde tussen 2012 en 2018,  met nog enkele aanvullingen de laatste 3 jaar. In 2020 maakte het Stadsarchief gebruik van de 'rustigere' periodes die er af en toe waren als gevolg van de coronacrisis om voor alle beschrijvingen met een exemplaar uit hun collectie ook een scan van de titelpagina te voorzien. STCV bevat - naast grondige beschrijvingen van boeken - namelijk ook afbeeldingen van titelpagina's en andere onderdelen van de tekst die die beschrijving staven.

Het Stadsarchief zelf heeft via deze samenwerking veel expertise opgedaan rond (catalografie van) oude drukken, die ze ook voor de andere items uit hun collectie drukken kunnen inzetten. De Vlaamse zijn nu alvast uitgebreid beschreven en goed ontsloten in een overkoepelende databank zoals STCV (waarvan de gegevens ook doorstromen naar unicat.be) en daardoor beter vindbaar voor geïnteresseerden. Hun volgende uitdaging is de verhuis naar hun nieuwe locatie, de Warande. We wensen hen veel succes en danken hen graag voor de vele jaren vlotte samenwerking!

Interesse?

Wil je weten wat er van welke collectie te vinden is in de STCV-databank? Kijk dan zeker eens op onze overzichtspagina, die maandelijks up to date gebracht wordt.
Ook Vlaamse oude drukken in jouw collectie en interesse in een eventuele samenwerking? Neem dan contact op met de STCV-projectleider.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 19-02-2021
  • |
  • Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)