Mi­nis­ter stelt stra­te­gi­sche vi­sie­no­ta cul­tu­reel erf­goed voor

Openingsslide presentatie visienota

Op 1 april presenteerde Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon zijn strategische visienota cultureel erfgoed aan het Vlaams Parlement. De visienota bevat de prioriteiten en aandachtspunten binnen het cultureel-erfgoedbeleid voor de komende jaren.

De nota is een richtinggevend document voor alle aanvragen voor project- en werkingssubsidies die worden ingediend vanaf 1 april 2021. Daarnaast gaat de nota ook in op de geplande optimalisering van het cultureel-erfgoeddecreet.

Meer weten? 

Lees de visienota of de samenvatting. Bij de nota horen ook een omgevingsanalyse en een veldtekening.

De presentatie van de nota door de minister is integraal te bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-04-2021
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)