Eindrapport massadigitaliseringstraject van analoge fotocollecties Meemoo

Sinds 2019 verkent meemoo de mogelijkheden om analoge fotocollecties in Vlaamse instellingen te digitaliseren. De eerste onderzoeksfase onderzocht de noden van de bestaande fotocollecties. Deze terreinverkenning wees uit dat de collecties met fotomateriaal talrijk en bovendien kwetsbaar zijn. De tweede stap in het onderzoek focuste op de randvoorwaarden en haalbaarheid om een massadigitaliseringsproject uit te werken. De voorstellen worden gebundeld in het eindrapport.

Tien voorstellen

Meemoo werkte tien voorstellen uit waaronder vijf rond digitalisering en vijf rond ondersteuning van de processen, namelijk hulp bij identificatie, selectie, kwaliteitscontrole, metadataverrijking en rechtendocumentatie. De voorstellen beogen het kostbare fotomateriaal veilig te stellen en toegankelijk te maken, en contentpartners handige tools aan te reiken die het beheer sterk kunnen vergemakkelijken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 28-04-2021
  • |
  • Kaat Somers ()