M Leuven beschrijft Vlaamse oude drukken in STCV

Wiegendruk op boekkussen

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken startte in mei een STCV-samenwerking met M Leuven. In de komende twee jaar voegt het museum zo'n vijfhonderd werken toe aan STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek. Het gaat om alle boeken uit de collectie van M Leuven die voor 1801 gedrukt zijn op het grondgebied van het huidige Vlaanderen.

Verrijking van de databank

De samenwerking maakt deel uit van Boek/Delen, een project van M Leuven dat als doel heeft deze oude drukken samen met collecties handschriften en prentenalbums voor het eerst te registreren, digitaliseren en ontsluiten. Het museum bezit een groot aantal vroegmoderne oude drukken die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de collecties van Edward van Even (1821-1905) en Victor Demunter (1858-1939), de eerste conservatoren van het stedelijk museum in Leuven, nu M Leuven.

Een aanzienlijk deel van deze collectie bestaat uit in Vlaanderen gedrukte werken. De projectleider van STCV begeleidt medewerkers van M Leuven bij de ontsluiting van deze collectiestukken in STCV. Het gaat hierbij in grote mate om materiaal dat ofwel in Leuven gedrukt werd, ofwel inhoudelijk met de universiteitsstad te maken heeft. Zo beschikt M over een incunabel (een gedrukt boek uit de vroegste periode van de boekdrukkust) die de drukker Joannes de Westfalia Paderbornensis in 1488 drukte in Leuven.

Samenwerking met STCV

Samen met collectiebeherende instellingen ontwikkelt de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken overkoepelende databanken met gegevens over collecties bibliothecair erfgoed, middeleeuwse manuscripten, oude drukken en historische kranten die in Vlaanderen worden bewaard.

Het STCV-project realiseert een retrospectieve bibliografie van werken die vóór 1801 in Vlaanderen gedrukt zijn. De online-catalogus van STCV is vrij raadpleegbaar en bevat vandaag 26.276 beschrijvingen.

Heb je interesse om met ons samen te werken rond de ontsluiting van de Vlaamse oude drukken in je collectie in STCV? Dan kan je contact opnemen met projectleider Heleen Wyffels voor meer informatie.

Wil je op de hoogte blijven van het STCV-project en updates ontvangen over onze samenwerkingen? Volg ons dan op Twitter of Facebook.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-05-2021
  • |
  • Zanna Van Loon (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)