Vacature: Registrator bibliothecair erfgoed (focus oude drukken)

Het is niet meer mogelijk om voor deze job te solliciteren.

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is op zoek naar een erfgoedregistrator met een hart voor oude drukken. Je werkt voornamelijk voor het project STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek, maar je ondersteunt waar nodig ook de andere bibliografische projecten van de organisatie. 

Wat doe je in deze job?

In deze functie werk je vooral mee aan de uitvoering van het project STCV, de retrospectieve bibliografie van de drukpersproductie in Vlaanderen tot 1801. Als registrator sta je in voor het beschrijven van oude drukken in de STCV-databank, op basis van exemplaren die worden bewaard in erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. Daarnaast ondersteun je andere projecten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken bij de creatie en verwerking van erfgoeddata. 

Je wordt voornamelijk aangestuurd door de projectleider van STCV en begeleidt mee de beroepsinlevingsstagiairs die meewerken aan het STCV-project. 

Erfgoedregistratie

 • Je analyseert boeken gedrukt in Vlaanderen voor 1801 in Vlaamse erfgoedinstellingen en maakt bibliografische beschrijvingen op volgens de methode en regels van STCV.
 • Je maakt en onderhoudt de authority-bestanden over uitgevers van oude drukken, personen en instellingen/organisaties.
 • Je zorgt voor de selectie, aanmaak en toevoeging van kwaliteitsvolle digitale beelden van te fotografen onderdelen van oude drukken.
 • Je begeleidt betrokken registratoren in Vlaamse erfgoedinstellingen bij de toepassing van de STCV-registratiemethode.
 • Je waakt over de kwaliteit van de gegevens in de databank en het beschrijvingsmodel en helpt de registratiemethodes verder te documenteren.
 • Je overlegt regelmatig met de projectleider over de uitvoering van het project STCV.
 • Je volgt de evoluties en best practices rond de registratie en ontsluiting van bibliothecair erfgoed op.
 • Je voert voor ca. 20% van je tijd registratie- en dataverwerkingstaken uit voor andere projecten van de organisatie.

Projectondersteuning

 • Je rapporteert over en documenteert de STCV-projectwerking en vervult administratieve taken.
 • Je werkt mee aan de inhoudelijke voorbereiding en praktische organisatie van vergaderingen.
 • Je verzorgt mee de communicatie rond het project STCV op diverse kanalen en werkt mee aan andere communicatie-initiatieven van de organisatie.
 • Je draagt bij aan andere projecten en initiatieven die helpen de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Wat vragen we?

Dit breng je in elk geval mee:

 • Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardige bagage door relevante ervaring.
 • Je bent een goede match met de taakomschrijving hierboven.
 • Je bent bereid om langdurig op verschillende locaties te werken.
 • Je bent vertrouwd met de historische context van het handgedrukte boek en met relevante vakliteratuur en (online) informatiebronnen.
 • Je werkt precies en je bent in staat om bibliografische standaarden en voorschriften op een consequente manier te volgen.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels, en een basiskennis van één of meer Romaanse talen en het Latijn.
 • Je bent leergierig en gedreven om  expertise te vergaren en eigen te maken.
 • Je werkt zelfstandig en je bent zelfredzaam.
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler pur sang.
 • Je werkt vanuit de noden en behoeften van de verschillende projecten en de organisatie.
 • Je kan efficiënt werken met online samenwerkingstoepassingen en nieuwe software maak je je snel eigen.
 • Je voelt je thuis bij de kernwaarden van de organisatie: samenwerken, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en analyse.

Wat speelt bij een sollicitatie in je voordeel?

Eén of meer van het volgende:

 • Op korte termijn kunnen starten
 • Een diploma van een bibliotheek-, archief- of erfgoedopleiding
 • Ervaring met de registratie van oude drukken
 • Ervaring met de registratie van andere erfgoed- of bibliotheekmaterialen
 • Kennis van één of meerdere softwarepakketten voor de registratie van bibliotheekmaterialen of erfgoed

Ons aanbod

 • Je werkt in een functie die je de mogelijkheid geeft in verschillende erfgoedbibliotheken concrete ervaring op te doen en belangrijke erfgoedcollecties te ontsluiten.
 • Je start met een voltijds contract van bepaalde duur (één jaar), met een verlenging van een jaar bij gebleken geschiktheid. De job is onmiddellijk beschikbaar.
 • Je wordt verloond volgens het barema B van de gemeenten, OCMW’s en provincies in Vlaanderen, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, en een OV-abonnement voor woon-werkverkeer of een fietsvergoeding. Het arbeidscontract volgt het Paritair Comité 329, sociaal-culturele sector.
 • Je komt terecht in een warm en dynamisch team op een locatie vlakbij het station van Berchem. Het merendeel van je tijd werk je in erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Gedurende het eerste jaar is dat voornamelijk in Antwerpen.
 • Je kan af en toe van thuis werken.
 • Je bouwt je netwerk in de Vlaamse bibliotheek- en erfgoedsector verder uit.

Interesse?

 • Dien uiterlijk op maandag 20 september 2021 om 9.00 u een uitgebreid cv en een motivatiebrief in via ons sollicitatieformulier. Beschrijf in jouw brief wat jou aantrekt in de functie en wat je ons te bieden hebt.
 • Op basis van de motivatie en het curriculum vitae selecteren we kandidaten voor een selectieproef in de week van 27 september. Slagen voor deze proef is een voorwaarde om te worden geselecteerd voor een sollicitatiegesprek op 8 oktober.
 • De geselecteerde kandidaat mag onmiddellijk in dienst treden.
 • Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op Zanna Van Loon, projectleider STCV via zanna@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.
 • In het selectieproces leggen we de focus op competenties van mensen en zorgen we ervoor dat kandidaten gelijke kansen krijgen, ongeacht hun geslacht, genderidentiteit, geaardheid, afkomst, functiebeperkingen, leeftijd of levensbeschouwing.

Vlaamse Erfgoedbibliotheken

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is de dienstverlenende organisatie voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Via onderzoek en projecten versterkt de organisatie de professionele en duurzame erfgoedwerking in bibliotheken. Als expertisenetwerk zet ze in op ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking. Ze beheert overkoepelende databanken met gegevens over collecties bibliothecair erfgoed, middeleeuwse manuscripten, oude drukken en historische kranten die in Vlaanderen worden bewaard.

We ontwikkelen sinds onze oprichting in nauwe samenwerking met meer dan 100 collectiebeherende instellingen gestandaardiseerde, centrale toegangen op bibliothecair erfgoed in Vlaamse collecties, waaronder voor oude drukken (STCV), historische kranten (Abraham), middeleeuwse handschriften (MMFC) en (deel)collectiebeschrijvingen (Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken). Deze databanken bevatten hoogwaardige beschrijvingen die dienen als autoritatieve bron bij erfgoedbeheer en onderzoek. De gegevens worden open ter beschikking gesteld voor hergebruik. Elk van de databanken wordt omringd door een betrokken netwerk van collectiebeheerders en specialisten die actief bijdragen aan de verdere uitbouw ervan.

STCV

STCV is een kernproject van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken dat sinds 2000 werkt aan een retrospectieve bibliografie van de drukpersproductie in Vlaanderen tot 1801. De beschrijvingen in STCV zijn gebaseerd op een gedegen methode voor analytische bibliografie van vroegmoderne drukken. De databank bevat momenteel meer dan 26.500 editiebeschrijvingen, gebaseerd op meer dan 51.500 exemplaren uit erfgoedcollecties in Vlaanderen en daarbuiten. De hoogwaardige beschrijvingen worden gemaakt ‘met het boek in de hand’. De databank is voor collectiebeheerders en onderzoekers wereldwijd dé autoritatieve bron over de rijke Vlaamse boekproductie. 

Bestanden 
 • Nieuwsbericht
 • |
 • 24-08-2021
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)